Cứ ngỡ Chanyeol đội tóc giả làm cô dâu, đến lúc biết sự thật thì ai cũng vui vẻ chúc mừng hỷ sự