Ai bảo boss không biết giận hờn vu vơ? Một khi đã giận thì giận rất dai!

  • 9/14/2018 2:00:00 AM

Chú chó to xác nhưng tâm hồn trẻ con này đang cực giận chủ, chủ làm thế nào cũng không xuôi nhìn cái mặt giận dỗi sao mà đáng yêu đến vậy chứ!


Không biết sen làm gì sai mà boss giận hờn dữ vậy?
Không biết sen làm gì sai mà boss giận hờn dữ vậy?


Không thèm nhìn mặt luôn đây này!
Không thèm nhìn mặt luôn đây này!


"Thôi mà boss, giỡn một xíu thôi mà giận chi dữ vậy!??"
"Thôi mà boss, giỡn một xíu thôi mà giận chi dữ vậy!??"


Giận vậy thôi chứ vẫn thương sen lắm, mà hổng dám nói. Làm giá xíu ấy mà!
Giận vậy thôi chứ vẫn thương sen lắm, mà hổng dám nói. Làm giá xíu ấy mà!

Bình luận