23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

  • 09/01/2018 08:02

Ngủ là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Khi cơn buồn ngủ đã đến thì bạn sẽ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu vào đâu. Thậm chí, bạn còn có thể ngủ gục từ lúc nào mà không hề hay biết. Chứng kiến những khoảnh khắc ngủ không biết trời đất của các thánh ngủ dưới đây, có lẽ bạn sẽ giật mình bởi cảm giác vô cùng quen thuộc.

1. Ngủ trên sách thế này thì thông minh phải biết.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

2. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bốn bề u tối anh nằm ngủ say.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

3. Việc làm gì cho đời nhọc nhằn, đánh một giấc cho sướng cái thân.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

4. Buồn nào rồi cùng cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

5. Khi ngủ, hãy ngủ theo phong cách của bạn.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

6. Thức mà làm gì khi đằng nào chẳng phải ngủ?

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

7. Cuộc đời trôi về đâu kệ nó, việc của ta là việc ngủ.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

8. Đã mà buồn ngủ thì bạ đâu cũng là người quen.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

9. Xã hội có lắm loại người, người vui ta buồn người tỉnh ta ngủ.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

10. Ăn được ngủ được là tiên, cớ sao phải hoãn cái sự sung sướng đó lại làm chi?

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

11. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui chọn rồi ngủ luôn.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

12. Đứng làm gì cho nặng cái thân, ngủ một giấc cho nó nhẹ nhàng.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

13. Nếu buồn ngủ đã không có đối thủ thì cố thủ làm chi?

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

14. Võng nằm miễn phí, không ngủ thì tự có lỗi với bản thân.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

15. Ngủ ở đây thì có mưa to bão lớn anh vẫn chấp hết.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

16. Khi cơn buồn ngủ đã lên tiếng thì nguy hiểm cũng phải lùi về sau một bước.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

17. Chỉ một cơn say nắng cũng đủ để anh ngủ nguyên một ngày.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

18. Buồn ngủ cũng như mọi nỗi buồn khác, khi đã lên cơn thì cứ xả ra thôi.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

19. Đã buồn ngủ là bất chấp mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi địa hình.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

20. Bạ đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

21. Đệm êm thế này ngủ không say hơi phí.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

22. Khi đã là thánh ngủ thì đi đâu cũng phải trang bị đầy đủ.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

23. Một ly còn chẳng ăn ai, nghìn ly chụm lại vẫn nằm ngủ ngon.

23 tư thế ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh của các thánh ngủ nướng

 

Loading...

Bình luận

Tin liên quan

Loading...