3 phẩm chất mà Warren Buffett tìm kiếm ở một bạn trẻ, điều số 3 khiến bạn phải suy ngẫm

  • 20/12/2017 07:38

"Đa phần mọi người đều thông minh và có năng lượng, bạn không ở đây vì điều đó. Nhưng sự liêm chính mới là thứ phụ thuộc vào bạn. Sinh ra bạn không có nó, và cũng không ai dạy bạn ở trường", Warren Buffett nói.

3 phẩm chất mà Warren Buffett tìm kiếm ở một bạn trẻ, điều số 3 khiến bạn phải suy ngẫm

Các sinh viên thường đến thăm Warren Buffett. Và khi đó, ông thường có một trò chơi nhỏ với họ.

Ông yêu cầu mỗi sinh viên phải chọn ra một đứa bạn học. Không phải chọn ngẫu nhiên, mà với điều kiện người bạn đó sẽ cho họ hưởng 10% thu nhập từ giờ đến cuối đời. Bạn sẽ chọn ai và tại sao?

"Bạn sẽ chọn người có IQ cao nhất?", Buffett hỏi. "Bạn sẽ chọn người có thể chơi bóng tốt nhất? Hay người có điểm thi cao nhất? Tính cách nào sẽ khiến bạn chọn họ?"

Và sau đó ông đổi lại câu hỏi. Ai là người mà bạn nghĩ có khả năng thành công thấp nhất? Tại sao?

Ông nói các sinh viên lấy một tờ giấy và liệt kê những phẩm chất tích cực sang bên trái và tiêu cực sang bên phải.

Ngạc nhiên thay, những tích cách hữu dụng nhất lại chẳng có liên quan gì đến IQ, điểm, mối quan hệ gia đình. Mọi người chọn dựa trên sự hào phóng, sự tốt bụng và sự trung thực.

Sau đó, ông hỏi đâu là những phẩm chất mà không thể rèn luyện và đâu là những thứ họ không thể bỏ?

"Đối với Buffett, câu trả lời là không có cái nào," tác giả Michael Eisner viết trong cuốn sách Working Together (Làm việc cùng nhau). "Những phẩm chất này đều là các lựa chọn mọi người đưa ra. Người ta có thể chọn là người hào phóng hay không, họ chọn có nên cướp công của người khác hay không, họ chọn có nên trung thực hay liêm chính."

Giải pháp trở nên khá đơn giản. Ngưng thể hiện những tính cách xấu ở cột phải và phát triển phần tốt ở bên trái.

"Thông thường, bạn sẽ tìm kiếm ba thứ ở một người," Buffett nói. "Trí thông minh, năng lượng, và sự liêm chính. Và nếu họ không có cái cuối cùng, đừng quan tâm đến 2 cái trước.

Tôi nói với họ, "Đa phần đều thông minh và có năng lượng, bạn không ở đây vì điều đó. Nhưng sự liêm chính mới là thứ phụ thuộc vào bạn. Sinh ra bạn không có nó, và cũng không ai dạy bạn ở trường."

Buffett là một người may mắn. Ông thông minh và làm việc chăm chỉ để phát huy lợi thế đó. Tuy nhiên, sự liêm chính là do ông chọn.

"Bạn có thể chọn dối trá, keo kiệt, bảo thủ, tất cả những thứ mà con người không thích ở người khác," Warren lập luận. "Tất cả chúng ta đều có lựa chọn. Một số người nghĩ rằng sự ngưỡng mộ cũng giống như một cái bánh, nếu người khác có thì phần của bạn sẽ ít đi. Nhưng thực tế thì ngược lại mới đúng."

Bình luận