Ai bảo con gái không biết làm đẹp, chỉ là khi ấy 'crush' chưa tới nhà chơi mà thôi!

  • 06/06/2018 20:10

Các thanh niên sẽ càng thấm thía câu nói "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". 

Một số hình ảnh trong clip:

Ai bảo con gái không biết làm đẹp, chỉ là khi ấy 'crush' chưa tới nhà chơi mà thôi!

 

Ai bảo con gái không biết làm đẹp, chỉ là khi ấy 'crush' chưa tới nhà chơi mà thôi!

Nếu các bạn vẫn chưa tin vào sức mạnh của trang điểm thì hãy xem những hình ảnh dưới đây:

Ai bảo con gái không biết làm đẹp, chỉ là khi ấy 'crush' chưa tới nhà chơi mà thôi!

 

Ai bảo con gái không biết làm đẹp, chỉ là khi ấy 'crush' chưa tới nhà chơi mà thôi!

 Cô gái trước và sau khi trang điểm trông như hai người hoàn toàn khác

Ai bảo con gái không biết làm đẹp, chỉ là khi ấy 'crush' chưa tới nhà chơi mà thôi!

 Vẻ đẹp xinh tươi sau khi trang điểm….

 

Bình luận