sự xuất hiện của tôi không phải chỉ vì riêng 1 mình cậu • 28-03-2021 15:31

âm khí và dương khí là zì vậy mn nếu trả lời thì xin đừng cho cái ảnh minh họa vào ạ , vì mik rất sợ ma ( nếu ảnh đó là ảnh ma)thanks

0 câu trả lời