Giang Châu • 04-05-2020 12:40

Bạn cùng phòng ký túc có mua một cái máy sấy, cô ấy đồng ý cho mọi người dùng nhưng mỗi lần đều thu phí 2k đồng/người. Một cái máy sấy mấy trăm nghìn có đáng để làm vậy không?

2 câu trả lời
Kiều Anh 04/05/2020 12:41
Đáng chứ sao không đáng.Thứ nhất, máy sấy là cô ấy tự mua, bạn không có góp đồng nào vào đó thì việc gì phải miễn phí.Thứ 2, người khác đối tốt với bạn như thế nào thì bạn cũng không được cho rằng điều đó là hiển nhiên. Người khác chứ không phải bố mẹ của bạnThứ 3, nếu đã bảo có mấy trăm nghìn cái mấy sấy sao bạn không tự đi mua luôn đi. Nếu bạn không nỡ tiêu tiền thì chịu thôi. Đâu có chuyện không muốn bỏ tiền ra nhưng lại muốn dùng không đâu.Thứ 4 nếu trong quá trình sử dụng bạn làm hỏng mấy sấy, thì bạn của bạn có thể dùng cái phí này đi sửa.Tóm lại nếu không phải đồ của mình thì đừng sử dụng nó như đồ của mình không bằng. Nếu cảm thấy ngứa mắt quá thì bản thân tự mua 1 cái đi chứ không sau này lại nảy ra mâu thuẫn rồi trừ mặt nhau vì cái máy sấy. 

Đáng chứ sao không đáng.

Thứ nhất, máy sấy là cô ấy tự mua, bạn không có góp đồng nào vào đó thì việc gì phải miễn phí.

Thứ 2, người khác đối tốt với bạn như thế nào thì bạn cũng không được cho rằng điều đó là hiển nhiên. Người khác chứ không phải bố mẹ của bạn

Thứ 3, nếu đã bảo có mấy trăm nghìn cái mấy sấy sao bạn không tự đi mua luôn đi. Nếu bạn không nỡ tiêu tiền thì chịu thôi. Đâu có chuyện không muốn bỏ tiền ra nhưng lại muốn dùng không đâu.

Thứ 4 nếu trong quá trình sử dụng bạn làm hỏng mấy sấy, thì bạn của bạn có thể dùng cái phí này đi sửa.

Tóm lại nếu không phải đồ của mình thì đừng sử dụng nó như đồ của mình không bằng. Nếu cảm thấy ngứa mắt quá thì bản thân tự mua 1 cái đi chứ không sau này lại nảy ra mâu thuẫn rồi trừ mặt nhau vì cái máy sấy. 

9 63
Phan My 08/05/2020 01:20

2k còn rẻ=))

0 0