Kiều Anh • 17-05-2020 10:51

Bạn cùng phòng lỡ tay làm vỡ 2 lọ nước hoa của tôi. Tôi có nên bắt cô ấy đền không?

1 câu trả lời
Hồng Hạnh 17/05/2020 10:53
Có những người bảo người làm đổ lọ nước hoa trong lòng cũng rất khó chịu? Nhưng bạn làm sao mà biết được có ấy có thực sự khó chịu hay không? Người bị đi toi 2 lọ nước hoa chẳng lẽ không buồn sao? Người làm đổ không có tiền đền rất đáng thương? Vậy 2 lọ nước hoa của bạn kia không phải là tiền sao? Là gió thổi tới à?Nghèo không đáng sợ, làm hỏng đồ của người khác thẳng thắn nói 1 cau khi nào có tiền tớ sẽ đền cho cậu khó lắm à?Bạn nghèo, quẫn bách, sợ sệt nên cần người khác phải bố thí sao?Nếu là bạn bè thật sự, làm đổ nước hoa của đối phương, nói một câu tớ bây giờ không có tiền nhưng sẽ trả cậu dần dần, hoặc là sẽ trả cậu muộn một chút. Mấy câu này cũng không dám mở miệng luôn sao?Bạn thân tôi cũng không giàu có gì. Nếu tôi làm hỏng đồ của cô ấy tôi còn thấy xót tiền của cô ấy nữa cơ.Nếu vì tiền mà làm tổn thương đến tình bạn, nó thực sự không đáng 1 tý nào cả.Làm hỏng đồ của người khác, đền bù xin lỗi là việc nên làm. Còn đền bù cụ thể như thế nào thì 2 người tự thỏa thuận. Nhưng về mặt lý trí, nếu thớt bảo người làm hỏng đồ lập tức đền tiền thì cũng không sai chút nào cả. Tha thứ là phần tình cảm, không tha thứ là phần bản chất.

Có những người bảo người làm đổ lọ nước hoa trong lòng cũng rất khó chịu? Nhưng bạn làm sao mà biết được có ấy có thực sự khó chịu hay không? Người bị đi toi 2 lọ nước hoa chẳng lẽ không buồn sao? Người làm đổ không có tiền đền rất đáng thương? Vậy 2 lọ nước hoa của bạn kia không phải là tiền sao? Là gió thổi tới à?

Nghèo không đáng sợ, làm hỏng đồ của người khác thẳng thắn nói 1 cau khi nào có tiền tớ sẽ đền cho cậu khó lắm à?

Bạn nghèo, quẫn bách, sợ sệt nên cần người khác phải bố thí sao?

Nếu là bạn bè thật sự, làm đổ nước hoa của đối phương, nói một câu tớ bây giờ không có tiền nhưng sẽ trả cậu dần dần, hoặc là sẽ trả cậu muộn một chút. Mấy câu này cũng không dám mở miệng luôn sao?

Bạn thân tôi cũng không giàu có gì. Nếu tôi làm hỏng đồ của cô ấy tôi còn thấy xót tiền của cô ấy nữa cơ.

Nếu vì tiền mà làm tổn thương đến tình bạn, nó thực sự không đáng 1 tý nào cả.

Làm hỏng đồ của người khác, đền bù xin lỗi là việc nên làm. Còn đền bù cụ thể như thế nào thì 2 người tự thỏa thuận. Nhưng về mặt lý trí, nếu thớt bảo người làm hỏng đồ lập tức đền tiền thì cũng không sai chút nào cả. Tha thứ là phần tình cảm, không tha thứ là phần bản chất.

8 46