Nhi Xinh • 28-03-2021 12:43

Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền ở trên 1 dòng sông có rất nhiều cá sấu ăn thịt người. Đến giữa dòng sông, bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn của những con cá sấu này. Vậy bạn nên làm cách nào để thoát khỏi lũ cá sấu?

1 câu trả lời
Kiều Kiều 28/03/2021 12:46
Hừm, khó nhỉ, thủng giữa sông thì vá bằng trời, mà quay đầu thì cx chẳng xong. Cá sấu cả bầy chạy thế đéo nào thoát. Thôii sợ quá chẳng dám tưởng tượng nữaaaa :<

Hừm, khó nhỉ, thủng giữa sông thì vá bằng trời, mà quay đầu thì cx chẳng xong. Cá sấu cả bầy chạy thế đéo nào thoát. Thôii sợ quá chẳng dám tưởng tượng nữaaaa :<

0 0