Jake Le • 19-01-2021 07:22

Bạn nào đồng ý bỏ tết vote nhẹ một cái nào.

1 câu trả lời
Trinh Minh 22/01/2021 12:07
Tại sao phải bỏ hả bạn? Mình thấy tết rất quan trọng. Mình đi làm quần quật cả năm chỉ mong tết có thể quây quần bên gia đình, rồi thì còn thưởng tết ngon vãi nữa chứ.Nếu bạn muốn bỏ tết vì lo mất tiền sắm đồ thì tốt nhất hạn chế mua đi. Hãy đơn giản hoá mọi thứ như kiểu về quê ăn cơm cùng gia đình vậy ý.

Tại sao phải bỏ hả bạn? Mình thấy tết rất quan trọng. Mình đi làm quần quật cả năm chỉ mong tết có thể quây quần bên gia đình, rồi thì còn thưởng tết ngon vãi nữa chứ.

Nếu bạn muốn bỏ tết vì lo mất tiền sắm đồ thì tốt nhất hạn chế mua đi. Hãy đơn giản hoá mọi thứ như kiểu về quê ăn cơm cùng gia đình vậy ý.

1 0