Vương Khánh • 10-12-2020 21:19

Bao nhiêu tuổi thì được quan hệ tình dục v mn?

22 câu trả lời
Hà Thương 10/12/2020 21:32
Mình nghĩ cái này nên sử dụng Luật ấy.Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi. Bởi lẽ, đây vẫn là độ tuổi đến trường, việc quan hệ tình dục sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách cũng như rủi ro mang thai ngoài ý muốn… đối với nữ giới.Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

Mình nghĩ cái này nên sử dụng Luật ấy.

Nên quan hệ lần đầu vào độ tuổi nào là hợp lý?

Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

quan hệ tình dục

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi. Bởi lẽ, đây vẫn là độ tuổi đến trường, việc quan hệ tình dục sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách cũng như rủi ro mang thai ngoài ý muốn… đối với nữ giới.

Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

26 21
Cuynh 10/12/2020 22:32
Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

0 0
Abcd 10/12/2020 22:36

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
An An 10/12/2020 22:40

Theo luật VN là 16 nhưng tốt nhất là 18 20 nhe 

0 0
Linh linh 10/12/2020 22:44
Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

0 0
Duyduy 10/12/2020 22:47

sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách cũng như rủi ro mang thai ngoài ý muốn… đối với nữ giới.

0 0
Kiyoshi Nguyễn 11/12/2020 00:29

Theo luật VN là 16 nhưng tốt nhất là 18 20 nhe cho đủ chính chắn 

 

0 0
Sử Nam Chi 11/12/2020 00:45

theo mình biết là 16 tuổi á

0 0
Jĩn Yĩng 11/12/2020 09:23

Theo luật VN là 16 nhưng tốt nhất là 18 20 nhe 

0 0
Cô gái mộng mer 11/12/2020 09:57
mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,... 16 tuổi đó 

mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,... 16 tuổi đó

 

0 0
Vương Khánh 11/12/2020 10:05

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
Thanh Sơn 13/12/2020 21:43

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
Tuyết Hồng 13/12/2020 21:55

Theo luật VN là 16 nhưng tốt nhất là 18 20 nhe 

0 0
Ngọc Hân 13/12/2020 23:36
Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

0 0
Jeong Hwan 14/12/2020 00:26

sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách cũng như rủi ro mang thai ngoài ý muốn… đối với nữ giới.

0 0
Yến Nhi 14/12/2020 01:57
Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

0 0
Joy 14/12/2020 02:08

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
Quốc Thắng 14/12/2020 02:36

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
Minh Tuân 14/12/2020 11:39

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
Ý Vy 14/12/2020 14:21

Cho dù được pháp luật cho phép, tuy nhiên pháp luật và xã hội cũng không hề khuyến khích việc quan hệ tình dục khi mới đủ 16 tuổi.

0 0
Jam Lu 15/12/2020 10:41
Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Pháp luật Việt Nam lấy mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục vì theo khoa học, khi đủ 16 tuổi, các bạn đã có thể nhận thức về các yếu tố tâm sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

0 0
Park Bo Gum 15/12/2020 10:45
Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

Và mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi lâm trận vì không chỉ số tuổi, ân ái còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tâm lý, giáo dục giới tính,...

0 0