Phan Văn Đức • 07-01-2020 15:03

Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ạ?

4 câu trả lời
Duc Nguyen 08/01/2020 01:06
Nhà trắng là nhà mình á
0 0
Hạ Băng 16/01/2020 23:34
ở Mỹ
0 0
Thanh Tùng 27/02/2020 11:02

Nhà trắng chắc ở Mỹ rồi 

0 0
Mai Thụy 29/05/2020 17:56

Nhà trắng ở Vũng Tàu Bạch Dinh nha mọi người

0 0