Buổi diễn tập 'dằn mặt' hổ trong sở thú khiến CĐM cười bò vì quá đáng yêu

  • 28/05/2018 09:38

Buổi diễn tập 'dằn mặt' hổ trong sở thú khiến CĐM cười bò vì quá đáng yêu. Giá như sở thú nào cũng tổ chức 'diễn tập' như này thì tốt các bạn nhỉ

Buổi diễn tập 'dằn mặt' hổ trong sở thú khiến CĐM cười bò vì quá đáng yêu

Có bàn chân lặng lẽ...

Buổi diễn tập 'dằn mặt' hổ trong sở thú khiến CĐM cười bò vì quá đáng yêu

Khi bạn nhảy dù trễ đéo loot dc súng mà bên ngoài tụi nó bắn nhau đì đùng !!

Còn mấy bác đằng xa có phải đang cầm chổi đánh hổ không =))

Buổi diễn tập 'dằn mặt' hổ trong sở thú khiến CĐM cười bò vì quá đáng yêu

Ơ trốn thế mà vẫn bị phát hiện à???!!!

Buổi diễn tập 'dằn mặt' hổ trong sở thú khiến CĐM cười bò vì quá đáng yêu

Hổ said: "Bỏ người anh em của tao ra, khiêng đi đâu đấy ơ kìa???"

 

 

 

Bình luận