Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

  • 12/11/2017 12:00

Một bộ ảnh chớp nhoáng được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia tự do đến từ Dortmun, Alina Schessler. Cô gặp Zoé tại một sàn nhảy và quyết định sẽ có một bộ ảnh về cô gái có đôi mắt quá quyến rũ này.

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào của Zoe – Cô gái có đôi mắt quyến rũ nhất thế giới

Bình luận