Căn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giản

  • 09/08/2018 12:11

Với thiết kế mới lạ làm mọi người không tránh khỏi ngỡ ngàng với việc không lắp đặt hàng rào hay cửa sổ. 

Mục tiêu của nhóm thiết kế là giúp mọi người có một cái nhìn hoàn toàn khác về một ngôi nhà hoàn toàn mở với bên ngoài. Giữa các gian phòng hoàn toàn không có tường phân cách, từ đó tạo ra một không gian sống thoáng đãng và linh hoạt.

Thiết kế: Ardy Hartono Kurniawan, Adwitya Dimas Satria (Duo Studio)

Địa điểm: Tỉnh Bandung, Indonesia

Diện tích: 45 m2

Năm hoàn thiện: 2018

Hình ảnh: William Sutanto, Jonathan Aditya Gahari

 

Căn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giảnCăn hộ mẫu 45 m2 ẩn nấp trong một tỉnh nhỏ của Singapore nổi bật với phong cách tối giản

Bình luận