Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

  • 18/06/2018 17:40

Trộm cắp xuất hiện ở khắp mọi nơi nên con người phải nghĩ ra muôn kiểu chống trộm bá đạo để bảo vệ tài sản.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Trộm cắp ở khắp nơi nên cứ phải cẩn thận đề phòng.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Xe to nhưng cứ khóa thêm cho chắc ăn.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Trộm nhìn thấy chắc cũng “chết ngất”.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Khóa còn nặng hơn cả đồ sợ bị mất nữa.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Ra đường có hai “vệ sĩ” thế này cũng an tâm.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Có nhất thiết phải an toàn đến mức này không?

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Có ai biết cái gì đâu mà sợ mất trộm.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Nhà còn mỗi cái quần nên phơi phải cẩn thận.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Vừa chống trộm vừa che mưa nắng.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Chống trộm kiểu này thì trộm cũng phải chào thua.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Gia tài còn mỗi đôi dép thôi, không để mất được.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Mỗi lần cần uống nước cũng hơi vất vả đấy.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

“Xe sang” nên chống trộm cũng phải đặc biệt

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Khóa kiểu này trộm mới “sợ” được nè.

Cạn lời trước ngàn lẻ một kiểu chống trộm bá đạo đến trộm cũng xin quỳ

Trộm nào dám đụng vào xe này đây.

Cứ nghĩ thiết bị chống trộm là những cái gì đó cao cấp, đắt đỏ lắm, thế nhưng khi nhìn vào loạt ảnh trên, chắc chắn bạn cũng phải "bật cười" vì độ hài hước và bái phục khả năng ứng biến của chủ nhân những sáng chế trên mà thôi.

Bình luận