Giang Châu • 28-03-2020 04:15

Câu chuyện ám ảnh trong một bộ anime gần đây nhất bạn xem được?

1 câu trả lời
Giang Châu 09/04/2020 16:32
Mình vừa mới xem xong Mộ đom đóm :( Câu chuyện kể về cuộc sống của 2 anh em trong thời kỳ chiến tranh ở Nhật, mẹ mất vì chiến tranh, cha cũng mất vì chiến tranh, 2 anh em phải tự an ủi nhau mà sống. Xem xong phải ngộ ra nhiều điều về chiến tranh, về lòng người, về tình người :( Thề là xem xong nhớ mãi, mà ám ảnh mãi luôn :( 

Mình vừa mới xem xong Mộ đom đóm :( Câu chuyện kể về cuộc sống của 2 anh em trong thời kỳ chiến tranh ở Nhật, mẹ mất vì chiến tranh, cha cũng mất vì chiến tranh, 2 anh em phải tự an ủi nhau mà sống. Xem xong phải ngộ ra nhiều điều về chiến tranh, về lòng người, về tình người :( Thề là xem xong nhớ mãi, mà ám ảnh mãi luôn :( 

0 4