Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

  • 20/06/2018 22:21

Thủ môn Rui Patricio 8 điểm

Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

Trung vệ Pepe 8 điểm,

Hậu vệ Raphael 5 điểm,

Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

Hậu vệ Fonte 8 điểm,

Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

Hậu vệ Cedric 6 điểm,

Tiền vệ Moutinho 7,5 điểm,

Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

Tiền vệ Joao Mario 6 điểm,

Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

Tiền vệ Silva 5 điểm,

Tiền vệ William 7 điểm,

Tiền đạo Ronaldo 8,5 điểm,

Chấm điểm Bồ Đào Nha 1-0 Morocco: Thế giới nên tạc tượng Ronaldo bên cạnh Pele đi thôi

Tiền đạo Guedes 3 điểm

Bình luận