Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

  • 16/08/2018 21:36

Sau chiến thắng 2 -0 trước U23 Việt Nam, hãy cùng xem số điểm của các cầu thủ U23 Việt Nam:

Tiến Dũng: 6 điểm. Hầu như không có gì để làm trong suốt 90′ trận đấu

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Đình Trọng: 7 điểm

Tiến Dũng (C): 8 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Văn Thanh: 8 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Xuân Mạnh: 7 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Hùng Dũng: 8 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Duy Mạnh: 7 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Đức Huy: 7 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Văn Đức: 9 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Quang Hải: 8 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

Anh Đức: 9 điểm

Chấm điểm Việt Nam 2-0 Nepal: Toàn đội quá hay trừ 1 người

 

Bình luận