Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

  • 15/06/2018 18:00

Bạn có muốn sở hữu những chú sóc đáng yêu này không, cùng xem những tình huống nghịch ngợm hơn cả trẻ con của chúng nhé!

1. Trò này chóng mặt lắm đây.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

2. Trêu cả người vứt rác thế kia.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

3. Nghịch lắm vào giờ bị trêu lại.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

4. “Đố bắt được ta, lêu lêu”.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

5. Loài sóc chạy thật là nhanh.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

6. Chóng mặt mà cứ thích chơi cơ.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

7. Lăn cùng bóng nhé.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

8. Leo giỏi nhỉ.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

9. “Xuống đây mà ăn nè”.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

10. Sắp bị hai chú chó tóm mất rồi.

Chóng mặt với 10 pha nghịch ngợm của loài sóc, pha cuối suýt chết với hai tên ‘sát thủ’ hau háu

Mời bạn xem video:

videoPlayerId=8aba098d7

Hoàng Anh

Xem thêm:

Bình luận