Chùm ảnh: 32 Poster cực chất của các ĐT tham dự World Cup 2018, Brazil gây sốt vì quá đẹp

  • 01/06/2018 13:55

1. Nga

Chùm ảnh: 32 Poster cực chất của các ĐT tham dự World Cup 2018, Brazil gây sốt vì quá đẹp

2. Saudi Arabia

Chùm ảnh: 32 Poster cực chất của các ĐT tham dự World Cup 2018, Brazil gây sốt vì quá đẹp

3. Ai Cập

Chùm ảnh: 32 Poster cực chất của các ĐT tham dự World Cup 2018, Brazil gây sốt vì quá đẹp

4. Uruguay

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 4

5. Tây Ban Nha

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 5

6. Bồ Đào Nha

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 6

7. Maroc

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 7

8. Iran

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 8

9. Pháp

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 9

10. Peru

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 10

11. Đan Mạch

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 11

12. Úc

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 12

13. Argentina

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 13

14. Croatia

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 14

15. Iceland

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 15

16. Nigeria

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 16

17. Brazil

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 17

18. Thụy Sĩ

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 18

19. Serbia

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 19

20. Costa Rica

Chùm ảnh: 32 Poster cực chất của các ĐT tham dự World Cup 2018, Brazil gây sốt vì quá đẹp

21. Đức

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 21

22. Mexico

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 22

23. Thụy Điển

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 23

24. Hàn Quốc

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 24

25. Bỉ

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 25

26. Anh

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 26

27. Tunisia

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 27

28. Panama

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 28

29. Colombia

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 29

30. Ba Lan

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 30

31 Senegal

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 31

32. Nhật Bản

an tuong voi poster "cuc chat" cua 32 doi bong tham du world cup 2018 hinh 32

Bình luận