klee1298 • 13-09-2020 16:35

Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hai vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

1 câu trả lời
Leila Bali 13/09/2020 16:37
Nghĩ thoáng lên đi bạn. Đó là Chỉ xuống đất đấy =))) Đề bài nó đang đánh lừa bạn thôi. Lúc đầu nó bảo đầu con trâu hướng lên trời , quay trái 2 vòng rồi quay vòng ngược lại rồi tiếp quay phải . Nó quay đi đâu cũng được nhưng đuôi nó thì lúc nào cũng hướng xuống dưới đât. Câu mẹo thôi

Nghĩ thoáng lên đi bạn. Đó là Chỉ xuống đất đấy =))) 
Đề bài nó đang đánh lừa bạn thôi. 

Lúc đầu nó bảo đầu con trâu hướng lên trời , quay trái 2 vòng rồi quay vòng ngược lại rồi tiếp quay phải . Nó quay đi đâu cũng được nhưng đuôi nó thì lúc nào cũng hướng xuống dưới đât. 
Câu mẹo thôi

8 31