Mi Chi • 03-03-2021 09:46

Có hai bé gái được sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm và cùng mẹ nhưng lại không phải là một cặp sinh đôi. Làm sao có thể như thế?

1 câu trả lời
Ly Ly 03/03/2021 09:59
Ủa các ông mà không trả lời được câu này thì IQ đúng là tệ lắm luôn á nhaa. Nghĩ mà xem từ nào nó sai sai =))))Nó nằm ở sinh đôi đó mọi người. Biết đâu sinh ba, sinh 4, sinh 5... Như vậy thì đây có gọi là sinh đôi đúng ko? =)) Mà vẫn cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cùng mẹ luôn đó nhé. =))) (Không tính mấy trường hợp chuyện lạ kiểu cùng mẹ mà ko sinh đôi ngoài đời nhé @@)Tiện thì tui cũng đố luôn người phía sau trả lời: "Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?"

Ủa các ông mà không trả lời được câu này thì IQ đúng là tệ lắm luôn á nhaa. Nghĩ mà xem từ nào nó sai sai =))))

Nó nằm ở sinh đôi đó mọi người. Biết đâu sinh ba, sinh 4, sinh 5... Như vậy thì đây có gọi là sinh đôi đúng ko? =)) Mà vẫn cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cùng mẹ luôn đó nhé. =))) (Không tính mấy trường hợp chuyện lạ kiểu cùng mẹ mà ko sinh đôi ngoài đời nhé @@)

Tiện thì tui cũng đố luôn người phía sau trả lời: 

"Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?"

0 1