Bích Thủy • 05-10-2020 10:37

Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì?

4 câu trả lời
Hoàng Kha 05/10/2020 10:40
Nhị Lang Thần tức Dương Tiễn là con trai thứ hai của Dương Thiên Hựu (người phàm) và Dao Cơ tiên tử (em gái Ngọc Hoàng), ông được người đời xưng tụng là chiến thần của Thiên đình. Trong cả Tây Du Ký và Phong thần diễn nghĩa đều miêu tả Dương Tiễn là một nam tử khôi ngô tuấn tú.Dương Tiễn còn sở hữu thêm một con mắt trên giữa trán, loại mắt mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể thấy được. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của Tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được mười hai nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A la hán "vô ngã vô chấp", có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thân tâm thế gian.Thần nhãn trên trán Dương Tiễn là một loại Âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như Gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương.

Nhị Lang Thần tức Dương Tiễn là con trai thứ hai của Dương Thiên Hựu (người phàm) và Dao Cơ tiên tử (em gái Ngọc Hoàng), ông được người đời xưng tụng là chiến thần của Thiên đình. Trong cả Tây Du Ký và Phong thần diễn nghĩa đều miêu tả Dương Tiễn là một nam tử khôi ngô tuấn tú.

Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì? - Ảnh 2.

Dương Tiễn còn sở hữu thêm một con mắt trên giữa trán, loại mắt mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể thấy được. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của Tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được mười hai nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A la hán "vô ngã vô chấp", có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thân tâm thế gian.

Thần nhãn trên trán Dương Tiễn là một loại Âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như Gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương.

5 26
BoBo 05/10/2020 20:23
Được biết thần nhãn trên trán Nhị Lang Thần là một loại Âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như Gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương ấy, đỉnh ghê chưa!!

Được biết thần nhãn trên trán Nhị Lang Thần là một loại Âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như Gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương ấy, đỉnh ghê chưa!!

0 0
Bông 05/10/2020 20:44
Dương Tiễn sở hữu thêm một con mắt trên giữa trán, loại mắt mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể thấy được. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của Tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được mười hai nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A la hán "vô ngã vô chấp", có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thân tâm thế gian.

Dương Tiễn sở hữu thêm một con mắt trên giữa trán, loại mắt mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể thấy được. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của Tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được mười hai nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A la hán "vô ngã vô chấp", có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thân tâm thế gian.

0 0
Trái Cây 05/10/2020 21:00
Trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân, khi Dương Tiễn giao đấu với Tôn Ngộ Không, Hầu vương dùng đủ loại phép thuật biến hóa cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Âm dương nhãn trên trán Dương Tiễn, sau nhờ vòng Kim Cương của Thái Thượng Lão Quân Dương Tiễn đã bắt được Tôn Ngộ Không. Về sau Dương Tiễn còn giúp Tôn Ngộ Không đánh bại Cửu Đầu Trùng trong nạn Quét tháp biện kỳ oan giúp Đường Tam Tạng thoát nạn. Trong trận chiến với Cửu Đầu Trùng, chính Dương Tiễn đã dùng Âm dương nhãn tiêu diệt Cửu Đầu Trùng, giúp Ngộ Không đoạt lại được Xá Lợi cho nước Ô Kê.

Trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân, khi Dương Tiễn giao đấu với Tôn Ngộ Không, Hầu vương dùng đủ loại phép thuật biến hóa cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Âm dương nhãn trên trán Dương Tiễn, sau nhờ vòng Kim Cương của Thái Thượng Lão Quân Dương Tiễn đã bắt được Tôn Ngộ Không. Về sau Dương Tiễn còn giúp Tôn Ngộ Không đánh bại Cửu Đầu Trùng trong nạn Quét tháp biện kỳ oan giúp Đường Tam Tạng thoát nạn. Trong trận chiến với Cửu Đầu Trùng, chính Dương Tiễn đã dùng Âm dương nhãn tiêu diệt Cửu Đầu Trùng, giúp Ngộ Không đoạt lại được Xá Lợi cho nước Ô Kê.

Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì? - Ảnh 1.
0 0