Cứ tưởng học thú y thì đơn giản, ai ngờ sinh viên phải học hành gian khổ không biết nói cùng ai

  • 31/05/2018 11:27

Nếu ai nghĩ học thú y dễ như trở bàn tay, thực hành cũng như trên phim thôi thì sau khi xem xong video clip này, bạn chắc chắn sẽ phải... suy nghĩ lại! 


Chuẩn bị...
Chuẩn bị...


Bắt đầu...
Bắt đầu...


Và đây là kết quả... 
Và đây là kết quả... 

 

Bình luận