Cười bò với loạt ảnh "Ai muốn làm siêu anh hùng?", phút cuối xuất hiện nhân vật đặc biệt

  • 26/04/2019 15:30

Siêu ảnh hùng là một trong những nhân vật điện ảnh nhận được sự yêu thích của nhiều người trên thế giới không chỉ Việt Nam. Đặc biệt, trong thời điểm ra mắt phim Avengers: Endgame đã khiến làn sóng đam mê nhân vật siêu anh hùng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chính vì thế, sự xuất hiện của bộ ảnh "Ai muốn làm siêu anh hùng?" đã khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng thích thú và "cười bò" trước sự hài hước đầy thú vị này.

CĐM "cười bò" với bộ ảnh "Ai muốn làm siêu anh hùng?" thú vị

Bộ hình là sự liên tưởng đầy sáng tạo, phải công nhận một điều tác giả của bộ hình này biết rất nhiều nhân vật siêu anh hùng, đồng thời khả năng tổng hợp cao thì mới có thể ghép đúng từng chi tiết thực tế đến như vậy, bên cạnh đó nhiều yếu tố gần gũi và không có gì đặc biệt lại vô tình trở thành yếu tố gây cười không thể nhịn được.

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng"

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy."

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha."

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?"

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..."

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?"

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm."

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra."

 
"Từ khi nào mà Aquaman tạo nên từ con cá cắn người vậy, gặp phải cá piranha thì chắc xác định thành xương anh hùng" 
 
 
"Muốn làm người dơi thì hãy để cho dơi cắn, như người nhện ấy." 
 
 
"Đã bảo nhện cắn là thành siêu nhân nhện mà, nhưng phải tìm đúng con nhện màu tím thủy chung nha." 
 
 
"Vậy là người đột biến chồn hay chồn đột biến người?" 
 
 
 
 
"Thôi nhé. Con này cắn thì xác định..." 
 
 
"Cắn hoài mà có được ra thế đâu nhỉ?" 
 
 
"Bị dằm đâm thành người cây, cũng hợp lý đấy nhỉ, nếu vậy chắc ở Việt Nam nhiều người cây lắm." 
 
 
"Thì ra chị ong vàng là do con ong cắn mà ra." 
 
 
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"
"Quả này thì xác định đau lắm, mà có nói nhiều như vẹt không nhỉ?"

CĐM chế thêm một siêu anh hùng mới khiến ai cũng phải sợ

Với ý tưởng tạo ra bộ ảnh "Ai muốn làm siêu anh hùng?" thì bên cạnh đó, tác giả không quên vận dụng sáng tạo của mình để tạo ra một siêu anh hùng mới trong đời thường, có thể nói là anh ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi và bất cứ lúc nào chị em muốn đều có anh ấy xuất hiện, đó là "siêu anh hùng rửa chén" hay "rửa chén - man".

CĐM vô cùng thích thú với điều này, một số đã bày tỏ bằng cách bình luận như sau:

"Hợp lý, tuyệt đỉnh siêu anh hùng rửa chén không thể thiếu của chị em phụ nữ"

"Cực thích mê siêu anh hùng, đặc biệt anh hùng rửa chén mới lên ngôi trong làng siêu anh hùng"

"Bộ ảnh làm cười không ngưng lại được, thì ra muốn làm siêu anh hùng không khó"

 
"Anh hùng mới lên trong làng siêu anh hùng."
"Anh hùng mới lên trong làng siêu anh hùng."

Hiện tại, bộ ảnh "Ai muốn làm siêu anh hùng?" đang thu hút sự yêu thích của cộng đồng mạng, đặc biệt trong giai đoạn phim Endgame đang công chiếu càng khiến sức hút của siêu anh hùng càng gia tăng. Không biết bạn thấy bộ ảnh này thế nào? Chia sẻ ngay với Oh!man nhé!

Nguồn ảnh: Cat Moments

Bình luận