Tien Tran 11/06/2020 14:04
Có 4 khái niệm cơ bản mà trước khi xuất hiện nhận thức về cộng đồng giới tính thứ 3 thì mọi người đều nghĩ chúng là một, và chỉ được phân chia thành 2 nhóm “nam - nữ”. 4 khái niệm đó là: Giới tính sinh học, Thể hiện giới, Bản dạng giới và Xu hướng tình dục.Những khái niệm này thực chất không có gì quá khó để hiểu đâu. Bạn tham khảo câu trả lời của mình ở đây nhé!Nguồn: uwf.edu1, Giới tính sinh học (Biological sex/ Sex):Giới tính sinh học là đặc điểm sinh học về giới của một người khi được sinh ra. Y học hiện nay chấp nhận việc xác định giới tính dựa vào đặc tính sinh dục nguyên phát (tuyến sinh dục/ cơ quan sinh sản bên trong cơ thể & cơ quan sinh dục ngoài) và củng cố thêm bằng những đặc tính sinh dục thứ nhất (bầu vú ở nữ, hệ lông râu, tạng và xương,...).Để ngắn gọn, có thể nhìn nhận giới tính sinh học gồm 2 nhóm: nam & nữ. 2, Thể hiện giới (Gender role – gọi tắt là Gender):Thể hiện giới tính được hiểu là cách một người chọn thể hiện ra bên ngoài với mục đích cho biết giới tính của bản thân. Một điều mà chúng ta dễ dàng quan sát được đó là từ xưa thể hiện giới được quan niệm xã hội gắn liền với vai trò giới, ví dụ như nam giới là phái mạnh, phải đảm trách các công việc nặng nhọc, phải là trụ cột của gia đình,...; hay nữ giới là phái yếu, phải đảm trách các công việc chăm sóc gia đình, phải nhẹ nhàng, thùy mị,...Thế nhưng hệ thống quy chuẩn về vai trò giới thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử và sự phát triển của xã hội. Đến đây để có thể hiểu trọn vẹn “thể hiện giới” là gì, cần tách riêng khái niệm này ra khỏi “bản dạng giới” hay “xu hướng tình dục” (sẽ được giải thích ở phần tiếp theo). Chỉ xét riêng lẻ khái niệm “thể hiện giới” thì có thể hiểu nôm na đây như là “phong cách” một người chọn thể hiện ra bên ngoài. Như vậy, một cô gái có thể chọn thể hiện mình mạnh mẽ theo hướng nam tính (thường được gọi là tomboy), và ngược lại, một chàng trai hoàn toàn có thể thể hiện sự nhẹ nhàng theo hướng nữ tính nếu người đó muốn như vậy.Để ngắn gọn, có thể nhìn nhận thể hiện giới gồm 2 nhóm: nam tính & nữ tính. Tuy nhiên việc thể hiện nam tính hay nữ tính ra như thế nào sẽ tùy mức độ của từng người.Chính vì yếu tố cá nhân trong việc thể hiện giới, người ta đặt ra khái niệm bản dạng giới.3, Bản dạng giới (Gender identity):Bản dạng giới, hay nhận dạng giới tính, là giới tính tự xác định của một người. Bản dạng giới không nhất thiết dựa trên giới tính sinh học hoặc giới tính được người khác cảm nhận và cũng không phải là khuynh hướng tình dục.Nhận thức giới tính có thể là nam, nữ, vừa nam vừa nữ, không phải nam không phải nữ,… Đây chính là giới tính mong muốn của mỗi cá nhân, tồn tại trong suy nghĩ của chính họ.Nhận thức giới tính khác với thể hiện giới tính (chẳng hạn một người đàn ông có giới tính sinh học là nam và ý thức mình là đàn ông nhưng có điệu bộ, cử chỉ và cách cư xử như phụ nữ - thể hiện giới tính là nữ tính). Không phải tất cả những người có giới tính sinh học khác với giới tính bản chất mà họ tự xác định đều thể hiện giới tính đó ra bên ngoài vì lý do xã hội hay những quy tắc xung quanh.Để ngắn gọn, có thể nhìn nhận bản dạng giới bao gồm: nam, nữ, vừa là nam vừa là nữ (có thể nhiều hay ít khác nhau), không là nam và cũng không là nữ, và có lúc là nam - có lúc là nữ. 3 nhóm sau có thể được gọi chung bằng một thuật ngữ đó là phi nhị nguyên giới (non-binary gender).4, Xu hướng tình dục (Sexual orientation):Khuynh hướng tình dục chỉ sự bị hấp dẫn về mặt tình cảm hoặc về mặt tình dục bởi người khác một cách lâu dài.Khuynh hướng tình dục thường được phân loại dựa trên giới tính của những người hấp dẫn mình. Về cơ bản khuynh hướng tình dục bao gồm hữu tính và vô tính. Hữu tính được nêu lên thành 3 loại: dị tính luyến ái (heterosexual), đồng tính luyến ái (homosexual), song tính luyến ái (bisexual) và vô tính gồm 1 loại đó là vô tính luyến ái (asexual).Tuy nhiên, xét trong sự đa dạng tính dục, người ta nhận thấy khuynh hướng tính dục nằm trên một thang đo liên tục từ hoàn toàn dị tính luyến ái (chỉ bị hấp dẫn bởi người khác phái) cho đến hoàn toàn đồng tính luyến ái (chỉ bị hấp dẫn bởi người cùng phái) và bao gồm vài dạng song tính luyến ái khác (bị hấp dẫn bởi cả hai phái) hay vô tính luyến ái (không hoặc ít bị hấp dẫn tính dục với bất kỳ ai).Khái niệm khuynh hướng chưa xác định (questioning) được dùng để chỉ những trường hợp chưa xác định một cách rõ ràng là họ đang muốn gì, và bị hấp dẫn tình dục với giới tính nào. Đây được xem là giai đoạn tạm thời trước khi đi đến một khuynh hướng có tính ổn định.Tổng kết lại theo một cách dễ hiểu, với cụm từ viết tắt LGBT thì Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam) và Bisexual (song tính) thuộc về xu hướng tình dục, trong khi Transgender (người chuyển giới) thuộc về thể hiện giới nhiều hơn. Nghĩa là một người chuyển giới hoàn toàn có thể là nữ giới, nam giới, đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hay vô tính.

Có 4 khái niệm cơ bản mà trước khi xuất hiện nhận thức về cộng đồng giới tính thứ 3 thì mọi người đều nghĩ chúng là một, và chỉ được phân chia thành 2 nhóm “nam - nữ”. 4 khái niệm đó là: Giới tính sinh học, Thể hiện giới, Bản dạng giới và Xu hướng tình dục.

Những khái niệm này thực chất không có gì quá khó để hiểu đâu. Bạn tham khảo câu trả lời của mình ở đây nhé!

Nguồn: uwf.edu

1, Giới tính sinh học (Biological sex/ Sex):

Giới tính sinh học là đặc điểm sinh học về giới của một người khi được sinh ra. Y học hiện nay chấp nhận việc xác định giới tính dựa vào đặc tính sinh dục nguyên phát (tuyến sinh dục/ cơ quan sinh sản bên trong cơ thể & cơ quan sinh dục ngoài) và củng cố thêm bằng những đặc tính sinh dục thứ nhất (bầu vú ở nữ, hệ lông râu, tạng và xương,...).

Để ngắn gọn, có thể nhìn nhận giới tính sinh học gồm 2 nhóm: nam & nữ. 

2, Thể hiện giới (Gender role – gọi tắt là Gender):

Thể hiện giới tính được hiểu là cách một người chọn thể hiện ra bên ngoài với mục đích cho biết giới tính của bản thân. Một điều mà chúng ta dễ dàng quan sát được đó là từ xưa thể hiện giới được quan niệm xã hội gắn liền với vai trò giới, ví dụ như nam giới là phái mạnh, phải đảm trách các công việc nặng nhọc, phải là trụ cột của gia đình,...; hay nữ giới là phái yếu, phải đảm trách các công việc chăm sóc gia đình, phải nhẹ nhàng, thùy mị,...

Thế nhưng hệ thống quy chuẩn về vai trò giới thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử và sự phát triển của xã hội. Đến đây để có thể hiểu trọn vẹn “thể hiện giới” là gì, cần tách riêng khái niệm này ra khỏi “bản dạng giới” hay “xu hướng tình dục” (sẽ được giải thích ở phần tiếp theo). Chỉ xét riêng lẻ khái niệm “thể hiện giới” thì có thể hiểu nôm na đây như là “phong cách” một người chọn thể hiện ra bên ngoài. Như vậy, một cô gái có thể chọn thể hiện mình mạnh mẽ theo hướng nam tính (thường được gọi là tomboy), và ngược lại, một chàng trai hoàn toàn có thể thể hiện sự nhẹ nhàng theo hướng nữ tính nếu người đó muốn như vậy.

Để ngắn gọn, có thể nhìn nhận thể hiện giới gồm 2 nhóm: nam tính & nữ tính. Tuy nhiên việc thể hiện nam tính hay nữ tính ra như thế nào sẽ tùy mức độ của từng người.

Chính vì yếu tố cá nhân trong việc thể hiện giới, người ta đặt ra khái niệm bản dạng giới.

3, Bản dạng giới (Gender identity):

Bản dạng giới, hay nhận dạng giới tính, là giới tính tự xác định của một người. Bản dạng giới không nhất thiết dựa trên giới tính sinh học hoặc giới tính được người khác cảm nhận và cũng không phải là khuynh hướng tình dục.

Nhận thức giới tính có thể là nam, nữ, vừa nam vừa nữ, không phải nam không phải nữ,… Đây chính là giới tính mong muốn của mỗi cá nhân, tồn tại trong suy nghĩ của chính họ.

Nhận thức giới tính khác với thể hiện giới tính (chẳng hạn một người đàn ông có giới tính sinh học là nam và ý thức mình là đàn ông nhưng có điệu bộ, cử chỉ và cách cư xử như phụ nữ - thể hiện giới tính là nữ tính). Không phải tất cả những người có giới tính sinh học khác với giới tính bản chất mà họ tự xác định đều thể hiện giới tính đó ra bên ngoài vì lý do xã hội hay những quy tắc xung quanh.

Để ngắn gọn, có thể nhìn nhận bản dạng giới bao gồm: nam, nữ, vừa là nam vừa là nữ (có thể nhiều hay ít khác nhau), không là nam và cũng không là nữ, và có lúc là nam - có lúc là nữ. 3 nhóm sau có thể được gọi chung bằng một thuật ngữ đó là phi nhị nguyên giới (non-binary gender).

4, Xu hướng tình dục (Sexual orientation):

Khuynh hướng tình dục chỉ sự bị hấp dẫn về mặt tình cảm hoặc về mặt tình dục bởi người khác một cách lâu dài.

Khuynh hướng tình dục thường được phân loại dựa trên giới tính của những người hấp dẫn mình. Về cơ bản khuynh hướng tình dục bao gồm hữu tính và vô tính. Hữu tính được nêu lên thành 3 loại: dị tính luyến ái (heterosexual), đồng tính luyến ái (homosexual), song tính luyến ái (bisexual) và vô tính gồm 1 loại đó là vô tính luyến ái (asexual).

Tuy nhiên, xét trong sự đa dạng tính dục, người ta nhận thấy khuynh hướng tính dục nằm trên một thang đo liên tục từ hoàn toàn dị tính luyến ái (chỉ bị hấp dẫn bởi người khác phái) cho đến hoàn toàn đồng tính luyến ái (chỉ bị hấp dẫn bởi người cùng phái) và bao gồm vài dạng song tính luyến ái khác (bị hấp dẫn bởi cả hai phái) hay vô tính luyến ái (không hoặc ít bị hấp dẫn tính dục với bất kỳ ai).

Khái niệm khuynh hướng chưa xác định (questioning) được dùng để chỉ những trường hợp chưa xác định một cách rõ ràng là họ đang muốn gì, và bị hấp dẫn tình dục với giới tính nào. Đây được xem là giai đoạn tạm thời trước khi đi đến một khuynh hướng có tính ổn định.

Tổng kết lại theo một cách dễ hiểu, với cụm từ viết tắt LGBT thì Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam) và Bisexual (song tính) thuộc về xu hướng tình dục, trong khi Transgender (người chuyển giới) thuộc về thể hiện giới nhiều hơn. Nghĩa là một người chuyển giới hoàn toàn có thể là nữ giới, nam giới, đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hay vô tính.

4 18
Kiều Anh 08/05/2020 12:12
Các vị phụ huynh xin đừng hoang mang quá. Với vấn đề này, con trai 10 thì đã có 8,9 đứa lén mặc trộm tất da rồi. Mặc thì cũng mặc rồi, cha mẹ bây giờ nên bình tĩnh, vấn đề mới có thể giải quyết thuận lợi. Trái lại nếu bạn hoang mang, hô hào này nọ, đi hỏi người này người kia sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp hơn.Con trai thi thoảng sẽ mặc tất da thử một lần. Ở độ tuổi 15, 16 như thế này, việc tò mò về người khác giới là cực kỳ bình thường. Đối với phụ huynh việc mọi người cần làm bây giờ là bình tĩnh, đừng nghĩ con trai bạn theo kiểu tâm lý bị biến thái hay đồng giới các thứ. Hãy dùng sắc mặt bình thường nhất để đối xử với con. Ngày thường đối xử với con thế nào thì bây giờ hãy vẫn cứ như vậy, làm như chưa có việc gì xảy ra hết.Sau đó tìm thời gian thích hợp, giống như những lần mà cả nhà thường hay nói chuyện với nhau để nói chuyện với con, nhớ là lúc không khí vui vẻ thoải mái, rồi vô tình nhắc đến chuyện này, hỏi xem con trai nghĩ thế nào, có phải lúc đó là cảm thấy tò mò, hay ho nên muốn thử xem thế nào. Đừng nói là con mặc trộm. Từ “trộm” này đừng nói ra, càng đừng dùng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt để biểu đạt.Nhiều phụ huynh làm tình hình căng lên, con không hề biểu hiện ra tý nào vì vậy cảm thấy hốt hoảng, đứng ngồi không yên.Nhưng sự việc không nghiêm trọng như phụ huynh nghĩ. Hãy nói chuyện với con như những người bạn với nhau, lắng nghe suy nghĩ của con. Có thể thằng bé đang trong giai đoạn nghi hoặc, do dự, cần được sự giúp đỡ và dẫn dắt của bạn. 

Các vị phụ huynh xin đừng hoang mang quá. 

Với vấn đề này, con trai 10 thì đã có 8,9 đứa lén mặc trộm tất da rồi. 

Mặc thì cũng mặc rồi, cha mẹ bây giờ nên bình tĩnh, vấn đề mới có thể giải quyết thuận lợi. Trái lại nếu bạn hoang mang, hô hào này nọ, đi hỏi người này người kia sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp hơn.

Con trai thi thoảng sẽ mặc tất da thử một lần. Ở độ tuổi 15, 16 như thế này, việc tò mò về người khác giới là cực kỳ bình thường. 

Đối với phụ huynh việc mọi người cần làm bây giờ là bình tĩnh, đừng nghĩ con trai bạn theo kiểu tâm lý bị biến thái hay đồng giới các thứ. Hãy dùng sắc mặt bình thường nhất để đối xử với con. Ngày thường đối xử với con thế nào thì bây giờ hãy vẫn cứ như vậy, làm như chưa có việc gì xảy ra hết.

Sau đó tìm thời gian thích hợp, giống như những lần mà cả nhà thường hay nói chuyện với nhau để nói chuyện với con, nhớ là lúc không khí vui vẻ thoải mái, rồi vô tình nhắc đến chuyện này, hỏi xem con trai nghĩ thế nào, có phải lúc đó là cảm thấy tò mò, hay ho nên muốn thử xem thế nào. Đừng nói là con mặc trộm. Từ “trộm” này đừng nói ra, càng đừng dùng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt để biểu đạt.

Nhiều phụ huynh làm tình hình căng lên, con không hề biểu hiện ra tý nào vì vậy cảm thấy hốt hoảng, đứng ngồi không yên.

Nhưng sự việc không nghiêm trọng như phụ huynh nghĩ. Hãy nói chuyện với con như những người bạn với nhau, lắng nghe suy nghĩ của con. Có thể thằng bé đang trong giai đoạn nghi hoặc, do dự, cần được sự giúp đỡ và dẫn dắt của bạn. 

6 56
Huỳnh Thiên 06/05/2020 16:02
Bạn có thể làm trắc nghiệm này nha. Mình vừa mới đọc được xong nè, share cho bạn luôn :))) Làm xong là biết ngay mình công hay thụ nha haha1) Có thể dễ dàng kết thân với người khác(Yes - chuyển đến câu 5, No - chuyển đến câu 2)2)Thích ở một mình(yes-4,no-5)3)Có nhiều đồ trang trí(yes-6,no-9)4 ) Nhiều khi không ý thức được nói ra những lời làm tổn thương người khác(yes-8,no-10)5)Có thể nhanh chóng thích ứng với thay đổi, tự giác làm việc(yes-7,no-3)6 ) Không muốn dính vào ba thứ lằng nhằng trên đời(yes-9,no-11)7)Thấy người khác yêu đương mình cũng vui vẻ theo(yes-12,no-15)8)Thích mưa hơn tuyết(yes-10,no-13)9) Trong một khoảnh khắc nào đó có thể nhớ tới hơn 5 người bạn(yes-12,no-14)10)Thích những đồ vật trang nhã hơn là đáng yêu(yes-16,no-17)11)Cho rằng tình yêu không liên quan đến giới tính (Đồng thời ủng hộ đồng tính)(yes-20,no-13)12)Cảm thấy mình siêu xinh gái or siêu đẹp trai(yes-15,no-14)13)Một trong những thứ đang mong muốn lúc này là thời gian rảnh rỗi(yes-19,no-9)14)Cho rằng yêu một người đồng thời cũng sẽ nhận lại đau khổ(yes-21,no-15)15)Rất cố chấp đối với thứ mình muốn đạt được(yes-18,no-8)16)Cho rằng mình chỉ là một người hết sức bình thường(yes-21,no-23)17 ) Không hiểu sao mình lại chọn việc mà mình đang làm(yes-C,no-19)18) Nhạy cảm đối với sự thay đổi của người cạnh mình(yes-20,no-21)19)Thường vô thức tự cười một mình(yes-D,no-30)20)Sẽ ghen tị đối với những người giỏi hơn mình ở một vài mặt, nhưng không đi phá họ(yes-25,no-24)21)Nhiều khi buồn bực mà không rõ lý do(yes-23,no-17)22) Có ít nhất hai người thể ăn ủi vỗ về bản thân(yes-F,no-26)23)Trước khi có quyết định đối với việc nào đó sẽ cảm thấy rất phiền phức và bực bội(yes-27,no-25)24)Nóng tính(yes-28,no-30)25)Có quá khứ đau khổ không ai biết(yes-22,no-29)26)Rất khó để nói lời yêu thương từ đáy lòng với người khác(yes-E,no-29)27)Thích sưu tầm đồ gì đó(yes-A,no-24)28)Cảm thấy cứ sống như bây giờ là mãn nguyện rồi(yes-30,no-B)29)Dễ khóc(yes-D,no-C)30)Tin tưởng vào duyên trời định sẵn(yes-C,no-A)Đáp án:A100% công... Hoàn toàn là cường công, tổng côngNhững người như thế này đều thuộc dạng tổng công. Thường là đế vương công hoặc quỷ súc công vô cùng mạnh mẽ ✓ Tuyệt đối không cho phép người khác chống lại mình, cũng tuyệt đối không cho phép người khác động vào người của mình, đặc biệt là người yêu. Mọi chuyện đều có thể làm gần như hoàn hảo.B80% là công.... Cường công phổ thôngĐa số thường có xuất thân quân phiệt, tướng quân, tổng tài. Đặc điểm của kiểu người này là có chỗ đáng yêu đê tiện ngay trong sự mạnh mẽ cường đại. Đồng thời lúc giả ngu còn có thể giống thụ lộ ra một chút yếu đuối mềm mại, nhưng dù là vậy, họ vẫn rất mạnh mẽ.C40% công... Nhược côngĐây thường là dạng tiểu công rất mực ôn hoà, thuộc kiểu dịu dàng đáng yêu, đương nhiên trong đó cũng không thiếu những sự u mê. Cũng có kiểu nhìn thì có cảm giác lạnh lùng khó tiếp xúc, nhưng thực tế là một tiểu thiên sứ hoà nhã thân thiết. Thường rất bảo hộ tiểu thụ nhà mình, và dịu dàng tới nỗi thì thoảng thụ đòi lên trên cũng có thể chấp nhận ó~D40% thụ.... Hoa thụThụ thuộc kiểu này đa số là phúc hắc hoặc cao lãnh thụ, một bên không thừa nhận thích công một bên không có cách nào rời xa công. Cũng có một vài số đẹp toẹt vời nên bị công bẻ thành thụ mất tiêu.E80% thụ.... Nhược thụThụ thuộc dạng này đều rất dịu dàng, thường vô cùng ngoan ngoãn vâng lời. Đương nhiên cũng có một số ít ngạo kiều, hoặc là dụ thụ, chủ động đi quyến rũ tiểu công mà mình thích.F100% thụ... Hoàn toàn là thụ, tổng thụThuộc kiểu mang lại cảm giác muốn cưng chiều, mềm mềm, moe moe, ngốc ngốc~ Luôn khiến người ta nhịn không được muốn chăm sóc. Hoặc cũng có thể là đứa trẻ có chút nghịch ngợm khiến người khác phiền lòng. Thuộc dạng hễ yêu là không rời đi được sự chăm sóc của tiểu công.Nguồn: Weibo: @腐女大本营Dịch: Cúc vạn thụ

Bạn có thể làm trắc nghiệm này nha. Mình vừa mới đọc được xong nè, share cho bạn luôn :))) Làm xong là biết ngay mình công hay thụ nha haha

1) Có thể dễ dàng kết thân với người khác
(Yes - chuyển đến câu 5, No - chuyển đến câu 2)
2)Thích ở một mình
(yes-4,no-5)
3)Có nhiều đồ trang trí
(yes-6,no-9)
4 ) Nhiều khi không ý thức được nói ra những lời làm tổn thương người khác
(yes-8,no-10)
5)Có thể nhanh chóng thích ứng với thay đổi, tự giác làm việc
(yes-7,no-3)
6 ) Không muốn dính vào ba thứ lằng nhằng trên đời
(yes-9,no-11)
7)Thấy người khác yêu đương mình cũng vui vẻ theo
(yes-12,no-15)
8)Thích mưa hơn tuyết
(yes-10,no-13)
9) Trong một khoảnh khắc nào đó có thể nhớ tới hơn 5 người bạn
(yes-12,no-14)
10)Thích những đồ vật trang nhã hơn là đáng yêu
(yes-16,no-17)
11)Cho rằng tình yêu không liên quan đến giới tính (Đồng thời ủng hộ đồng tính)
(yes-20,no-13)
12)Cảm thấy mình siêu xinh gái or siêu đẹp trai
(yes-15,no-14)
13)Một trong những thứ đang mong muốn lúc này là thời gian rảnh rỗi
(yes-19,no-9)
14)Cho rằng yêu một người đồng thời cũng sẽ nhận lại đau khổ
(yes-21,no-15)
15)Rất cố chấp đối với thứ mình muốn đạt được
(yes-18,no-8)
16)Cho rằng mình chỉ là một người hết sức bình thường
(yes-21,no-23)
17 ) Không hiểu sao mình lại chọn việc mà mình đang làm
(yes-C,no-19)
18) Nhạy cảm đối với sự thay đổi của người cạnh mình
(yes-20,no-21)
19)Thường vô thức tự cười một mình
(yes-D,no-30)
20)Sẽ ghen tị đối với những người giỏi hơn mình ở một vài mặt, nhưng không đi phá họ
(yes-25,no-24)
21)Nhiều khi buồn bực mà không rõ lý do
(yes-23,no-17)
22) Có ít nhất hai người thể ăn ủi vỗ về bản thân
(yes-F,no-26)
23)Trước khi có quyết định đối với việc nào đó sẽ cảm thấy rất phiền phức và bực bội
(yes-27,no-25)
24)Nóng tính
(yes-28,no-30)
25)Có quá khứ đau khổ không ai biết
(yes-22,no-29)
26)Rất khó để nói lời yêu thương từ đáy lòng với người khác
(yes-E,no-29)
27)Thích sưu tầm đồ gì đó
(yes-A,no-24)
28)Cảm thấy cứ sống như bây giờ là mãn nguyện rồi
(yes-30,no-B)
29)Dễ khóc
(yes-D,no-C)
30)Tin tưởng vào duyên trời định sẵn
(yes-C,no-A)

Đáp án:
A
100% công... Hoàn toàn là cường công, tổng công
Những người như thế này đều thuộc dạng tổng công. Thường là đế vương công hoặc quỷ súc công vô cùng mạnh mẽ ✓ Tuyệt đối không cho phép người khác chống lại mình, cũng tuyệt đối không cho phép người khác động vào người của mình, đặc biệt là người yêu. Mọi chuyện đều có thể làm gần như hoàn hảo.

B
80% là công.... Cường công phổ thông
Đa số thường có xuất thân quân phiệt, tướng quân, tổng tài. Đặc điểm của kiểu người này là có chỗ đáng yêu đê tiện ngay trong sự mạnh mẽ cường đại. Đồng thời lúc giả ngu còn có thể giống thụ lộ ra một chút yếu đuối mềm mại, nhưng dù là vậy, họ vẫn rất mạnh mẽ.

C
40% công... Nhược công
Đây thường là dạng tiểu công rất mực ôn hoà, thuộc kiểu dịu dàng đáng yêu, đương nhiên trong đó cũng không thiếu những sự u mê. Cũng có kiểu nhìn thì có cảm giác lạnh lùng khó tiếp xúc, nhưng thực tế là một tiểu thiên sứ hoà nhã thân thiết. Thường rất bảo hộ tiểu thụ nhà mình, và dịu dàng tới nỗi thì thoảng thụ đòi lên trên cũng có thể chấp nhận ó~

D
40% thụ.... Hoa thụ
Thụ thuộc kiểu này đa số là phúc hắc hoặc cao lãnh thụ, một bên không thừa nhận thích công một bên không có cách nào rời xa công. Cũng có một vài số đẹp toẹt vời nên bị công bẻ thành thụ mất tiêu.

E
80% thụ.... Nhược thụ
Thụ thuộc dạng này đều rất dịu dàng, thường vô cùng ngoan ngoãn vâng lời. Đương nhiên cũng có một số ít ngạo kiều, hoặc là dụ thụ, chủ động đi quyến rũ tiểu công mà mình thích.

F
100% thụ... Hoàn toàn là thụ, tổng thụ
Thuộc kiểu mang lại cảm giác muốn cưng chiều, mềm mềm, moe moe, ngốc ngốc~ Luôn khiến người ta nhịn không được muốn chăm sóc. Hoặc cũng có thể là đứa trẻ có chút nghịch ngợm khiến người khác phiền lòng. Thuộc dạng hễ yêu là không rời đi được sự chăm sóc của tiểu công.

Nguồn: Weibo: @腐女大本营

Dịch: Cúc vạn thụ

6 64
Kiều Anh 27/04/2020 10:26
Câu hỏi này sẽ đặt ra 3 vấn đề.1, Xu hướng tình dục của người đồng tính không thể thay đổi hay sao?Đáp: Một người đồng tính 100% không thể thay đổi được xu hướng tình dục. Người hỏi câu hỏi này chắc là một bạn gái, vậy tôi hỏi ngược lại bạn, bạn có thể thay đổi xu hướng tình dục của mình không, bạn thử đổi vị trí suy nghĩ xem thì sẽ hiểu được đại khái thôi.2. Có tồn tại người lưỡng tính không?Đáp. Có. Tình yêu lưỡng tính cũng có. Tôi lấy 1 ví dụ bên cạnh mình. Tôi có một người bạn, cậu ấy là lưỡng tính. Nó sống cùng bạn trai của nó 3 năm, nhưng sau đó lại kết hôn với một bạn gái. 3. Bạn trai là gay, vậy thì phải làm như thế nào?Đáp: Đối với vấn đề này của bạn, sẽ có 2 trường hợp:1, Nếu anh ta là người lưỡng tính, những vẫn luôn chỉ yêu một người, vậy thì cứ tiếp tục ở bên nhau. Ngược lại, nếu bạn phát hiện anh ta đối xử tốt với bạn, đồng thời tỏ ra quan tâm nhiệt tình với những đứa con trai khác, tư tưởng ngoại tình, vậy thì chia tay đi.2, Nếu anh ta gay 100% , vậy chắc là anh ta không chịu được áp lực từ bố mẹ, nên muốn kết hôn giả, đây là 1 hành vi đáng hổ thẹn. Cũng may bạn phát hiện được trong giai đoạn là “bạn trai”. Còn không cuộc đời bạn sẽ bị hủy luôn. Tất nhiên là chia tay ngay và luôn.

Câu hỏi này sẽ đặt ra 3 vấn đề.

1, Xu hướng tình dục của người đồng tính không thể thay đổi hay sao?

Đáp: Một người đồng tính 100% không thể thay đổi được xu hướng tình dục. Người hỏi câu hỏi này chắc là một bạn gái, vậy tôi hỏi ngược lại bạn, bạn có thể thay đổi xu hướng tình dục của mình không, bạn thử đổi vị trí suy nghĩ xem thì sẽ hiểu được đại khái thôi.

2. Có tồn tại người lưỡng tính không?

Đáp. Có. Tình yêu lưỡng tính cũng có. Tôi lấy 1 ví dụ bên cạnh mình. Tôi có một người bạn, cậu ấy là lưỡng tính. Nó sống cùng bạn trai của nó 3 năm, nhưng sau đó lại kết hôn với một bạn gái. 

3. Bạn trai là gay, vậy thì phải làm như thế nào?

Đáp: Đối với vấn đề này của bạn, sẽ có 2 trường hợp:

1, Nếu anh ta là người lưỡng tính, những vẫn luôn chỉ yêu một người, vậy thì cứ tiếp tục ở bên nhau. Ngược lại, nếu bạn phát hiện anh ta đối xử tốt với bạn, đồng thời tỏ ra quan tâm nhiệt tình với những đứa con trai khác, tư tưởng ngoại tình, vậy thì chia tay đi.

2, Nếu anh ta gay 100% , vậy chắc là anh ta không chịu được áp lực từ bố mẹ, nên muốn kết hôn giả, đây là 1 hành vi đáng hổ thẹn. Cũng may bạn phát hiện được trong giai đoạn là “bạn trai”. Còn không cuộc đời bạn sẽ bị hủy luôn. Tất nhiên là chia tay ngay và luôn.

3 54
Anh Hoang 17/04/2020 12:34
Cặp đôi LGBT mà mình thấy nổi tiếng ở Việt Nam có lẽ là Nhiệm Huỳnh và John Huy Trần. Cả 2 bạn ấy vừa mới khoe hình kỷ niệm 2 năm tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Nam biên đạo múa chia sẻ: "We got married in VietNam 2 years ago with so many of our loved ones present to share this amazing moment. Still going strong babe" (Tạm dịch: Chúng tôi đã kết hôn với nhau 2 năm trước tại Việt Nam dưới sự chứng kiến của rất nhiều người thân yêu. Chúng tôi vẫn bền chặt lắm các tình yêu).Chặng đường hơn 13 năm của cặp đôi LGBT đẹp nhất Việt Nam.Nếu bạn tìm hiểu thì có thể thấy Huy Trần và Huỳnh Nhiệm đã yêu nhau 11 năm và tổ chức một đám cưới như trong cổ tích vào năm 2017. Cả 2 đều là những người tài năng, nhiệt huyết và thông minh. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, John Huy Trần đã viết dòng trạng thái: "Mệt mỏi và già hơn nhưng vẫn rất vui. Vẫn đang tìm hiểu về nhau. Tiếng cười và nụ cười trở nên nhiều hơn. Một cảm giác tuyệt vời khi trở về nhà và có người chào đón bạn bằng một nụ cười, cũng như thật tuyệt vời khi có một người về nhà vì bạn. Cảm giác cả hai được gặp nhau sau một ngày thật tuyệt vời. Với chúng tôi đó thật sự là hạnh phúc".Mình thực sự ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn ấy, bên nhau trong khoảng thời gian dài và đến được với nhau, hệt như một câu chuyện cổ tích vậy. Chưa kể khoảng thời gian Huy Trần và Nhiệm Huỳnh bên nhau, khi ấy những quan niệm, tư tưởng ủng hộ cộng đồng LGBT ở Việt Nam chưa có nhiều, 2 bạn ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ, những định kiến xã hội. Nhưng vượt qua tất cả, cặp đôi vẫn bên nhau và yêu thương, chăm sóc cho nửa kia của mình. Tình yêu của cặp đôi này có lẽ là một nguồn động lực, cảm hứng lớn cho các bạn trong cộng đồng LGBT tại Việt Nam, để giúp mọi người tự tin sống thật với chính mình và lựa chọn tình yêu đích thực trong cuộc đời. Tình yêu của 2 người thực sự đáng ngưỡng mộ.

Cặp đôi LGBT mà mình thấy nổi tiếng ở Việt Nam có lẽ là Nhiệm Huỳnh và John Huy Trần. Cả 2 bạn ấy vừa mới khoe hình kỷ niệm 2 năm tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Nam biên đạo múa chia sẻ: "We got married in VietNam 2 years ago with so many of our loved ones present to share this amazing moment. Still going strong babe" (Tạm dịch: Chúng tôi đã kết hôn với nhau 2 năm trước tại Việt Nam dưới sự chứng kiến của rất nhiều người thân yêu. Chúng tôi vẫn bền chặt lắm các tình yêu).

Chặng đường hơn 13 năm của cặp đôi LGBT đẹp nhất Việt Nam.

Nếu bạn tìm hiểu thì có thể thấy Huy Trần và Huỳnh Nhiệm đã yêu nhau 11 năm và tổ chức một đám cưới như trong cổ tích vào năm 2017. Cả 2 đều là những người tài năng, nhiệt huyết và thông minh. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, John Huy Trần đã viết dòng trạng thái: "Mệt mỏi và già hơn nhưng vẫn rất vui. Vẫn đang tìm hiểu về nhau. Tiếng cười và nụ cười trở nên nhiều hơn. Một cảm giác tuyệt vời khi trở về nhà và có người chào đón bạn bằng một nụ cười, cũng như thật tuyệt vời khi có một người về nhà vì bạn. Cảm giác cả hai được gặp nhau sau một ngày thật tuyệt vời. Với chúng tôi đó thật sự là hạnh phúc".

Mình thực sự ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn ấy, bên nhau trong khoảng thời gian dài và đến được với nhau, hệt như một câu chuyện cổ tích vậy. Chưa kể khoảng thời gian Huy Trần và Nhiệm Huỳnh bên nhau, khi ấy những quan niệm, tư tưởng ủng hộ cộng đồng LGBT ở Việt Nam chưa có nhiều, 2 bạn ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ, những định kiến xã hội. Nhưng vượt qua tất cả, cặp đôi vẫn bên nhau và yêu thương, chăm sóc cho nửa kia của mình. Tình yêu của cặp đôi này có lẽ là một nguồn động lực, cảm hứng lớn cho các bạn trong cộng đồng LGBT tại Việt Nam, để giúp mọi người tự tin sống thật với chính mình và lựa chọn tình yêu đích thực trong cuộc đời. 

Tình yêu của 2 người thực sự đáng ngưỡng mộ.
10 54
Kiều Anh 14/04/2020 16:16
Là như thế này.Năm 2017 tôi có mở một công ty, lúc đó cực kỳ rảnh. Công ty cách trường đại học của em gái họ tôi khá gần. Hôm đó nó hẹn tôi đi ăn cơm, tôi cũng xem giờ rồi đến trước cổng trường đợi nó. Ở đó không cho đỗ, nó gọi điện bảo đột nhiên có việc gấp nên đã bảo bạn nó qua đón tôi vào trước.Là một đứa con trai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, da trắng mịn màng. Thằng nhóc đó chỉ cúi đầu xem điện thoại, xong lại xem hãng xe của tôi chứ không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí là không thèm liếc luôn. Chỉ vào tôi, xong chỉ vào nó rồi đi vào trong trường. Thằng nhóc này đi nhanh như gió vậy, tôi vội vàng lên xe để đi theo thằng nhóc, cả đoạn đường không nói câu nào.Khi gặp được em họ tôi, con bé nói thầm, thằng nhóc này tên HYZ, học năm 2 giống nó, là học bá ngành kinh tế học, người hơi hướng nội, bảo tôi giúp con bé nắm thóp thằng kia...Tôi bảo:”Nó không nói câu nào sao tao nắm thóp cho mày được?”Em họ:”Người ta hướng nội, anh không biết chủ động bắt chuyện với người ta à?”Thì ra không phải hẹn tôi đi ăn cơm mà là chồn đi dạm hỏi cho gà à??Dưới sự chỉ huy và ánh mắt bất an của con bé, tôi chủ động bắt chuyện với thằng nhóc kia.Tôi liền chỉ vào trên mặt của HYZ nói:”Cậu bị ốm à?”Thằng nhóc lắc đầu, 2 mắt sâu thẳm. Sân bóng, ánh mặt trời tháng 3 rọi vào chiếc áo hoodie màu xanh lá của thằng nhóc, rất ấm áp.Tôi đi lên tháo cái khẩu trang của nó ra, muốn xem xem thằng nhóc làm cho em gái tôi phải mở miệng với tôi rốt cục trông như thế nào.Sau đó tôi lại lùi xuống 1 bước, thằng nhóc quay người lại thêm một cú đá, là một hành động chiến đấu chính hiệu. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, còn có cả tiếng xương sườn rắc rắc của tôi nữa.Lúc đó tôi quên đi là mình đang bị đau, biểu cảm khuôn mặt của thằng nhóc kia đầy sự cảnh giác, nhưng ánh mắt của ẻm...Cực kỳ trong sáng.Nhan sắc của thằng cu này, nói sao nhỉ, là thứ nhan sắc đỉnh nhất mà tôi gặp từ trước đến nay. Nói tiếng sét ái tình thì tục tĩu quá. Lúc đó tôi chỉ là bị ánh mắt trừng lên trừng nhìn tôi của nó thu hút thôi. Tôi nghĩ, tôi cũng muốn có một người thuần khiết như vậy ở bên.Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng ánh mắt của thằng nhóc ấy có thứ gì đó mà không thể nhìn thấu được, không lẫn những khói bụi của nhân gian, kiên quyết, phát sáng.Trước khi gặp HYZ tôi có một mối tình rất cẩu huyết. Nói ra thì nhục, yêu nhau 3 năm, tất cả thanh xuân của tôi, nhưng người ta lại ở bên tôi vì mục đích khác, nhưng tôi từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đó là một nửa của cuộc đời mình rồi.Tình cảm, một khi đã pha tạp thêm những thứ khác thì sẽ rất rẻ tiền.Những người theo chủ nghĩa lãng mạn sẽ rất coi trọng tình cảm. Thằng nhóc ấy đã cướp lấy trái tim của tôi chỉ bằng cái hàng động đến giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.Thằng nhóc này, một chân đá tôi vào luôn bệnh viện, trật xương sườn.Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu như vậy đấy.

Là như thế này.

Năm 2017 tôi có mở một công ty, lúc đó cực kỳ rảnh. Công ty cách trường đại học của em gái họ tôi khá gần. Hôm đó nó hẹn tôi đi ăn cơm, tôi cũng xem giờ rồi đến trước cổng trường đợi nó. Ở đó không cho đỗ, nó gọi điện bảo đột nhiên có việc gấp nên đã bảo bạn nó qua đón tôi vào trước.

Là một đứa con trai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, da trắng mịn màng. Thằng nhóc đó chỉ cúi đầu xem điện thoại, xong lại xem hãng xe của tôi chứ không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí là không thèm liếc luôn. Chỉ vào tôi, xong chỉ vào nó rồi đi vào trong trường. Thằng nhóc này đi nhanh như gió vậy, tôi vội vàng lên xe để đi theo thằng nhóc, cả đoạn đường không nói câu nào.

Khi gặp được em họ tôi, con bé nói thầm, thằng nhóc này tên HYZ, học năm 2 giống nó, là học bá ngành kinh tế học, người hơi hướng nội, bảo tôi giúp con bé nắm thóp thằng kia...

Tôi bảo:”Nó không nói câu nào sao tao nắm thóp cho mày được?”

Em họ:”Người ta hướng nội, anh không biết chủ động bắt chuyện với người ta à?”

Thì ra không phải hẹn tôi đi ăn cơm mà là chồn đi dạm hỏi cho gà à??

Dưới sự chỉ huy và ánh mắt bất an của con bé, tôi chủ động bắt chuyện với thằng nhóc kia.

Tôi liền chỉ vào trên mặt của HYZ nói:”Cậu bị ốm à?”

Thằng nhóc lắc đầu, 2 mắt sâu thẳm. Sân bóng, ánh mặt trời tháng 3 rọi vào chiếc áo hoodie màu xanh lá của thằng nhóc, rất ấm áp.

Tôi đi lên tháo cái khẩu trang của nó ra, muốn xem xem thằng nhóc làm cho em gái tôi phải mở miệng với tôi rốt cục trông như thế nào.

Sau đó tôi lại lùi xuống 1 bước, thằng nhóc quay người lại thêm một cú đá, là một hành động chiến đấu chính hiệu. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, còn có cả tiếng xương sườn rắc rắc của tôi nữa.

Lúc đó tôi quên đi là mình đang bị đau, biểu cảm khuôn mặt của thằng nhóc kia đầy sự cảnh giác, nhưng ánh mắt của ẻm...

Cực kỳ trong sáng.

Nhan sắc của thằng cu này, nói sao nhỉ, là thứ nhan sắc đỉnh nhất mà tôi gặp từ trước đến nay. Nói tiếng sét ái tình thì tục tĩu quá. Lúc đó tôi chỉ là bị ánh mắt trừng lên trừng nhìn tôi của nó thu hút thôi. Tôi nghĩ, tôi cũng muốn có một người thuần khiết như vậy ở bên.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng ánh mắt của thằng nhóc ấy có thứ gì đó mà không thể nhìn thấu được, không lẫn những khói bụi của nhân gian, kiên quyết, phát sáng.

Trước khi gặp HYZ tôi có một mối tình rất cẩu huyết. Nói ra thì nhục, yêu nhau 3 năm, tất cả thanh xuân của tôi, nhưng người ta lại ở bên tôi vì mục đích khác, nhưng tôi từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đó là một nửa của cuộc đời mình rồi.

Tình cảm, một khi đã pha tạp thêm những thứ khác thì sẽ rất rẻ tiền.

Những người theo chủ nghĩa lãng mạn sẽ rất coi trọng tình cảm. Thằng nhóc ấy đã cướp lấy trái tim của tôi chỉ bằng cái hàng động đến giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Thằng nhóc này, một chân đá tôi vào luôn bệnh viện, trật xương sườn.

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu như vậy đấy.

13 45
Hoa Lê 13/04/2020 13:40
Mọi người thường nói mỗi bánh bèo nên có một đứa bạn thân là con trai,... mà bê đê thì càng tốt. Sau khi trải nghiệm điều này thì mình nhận ra là nó đúng thật. Mình sẽ liệt kê sương sương một vài điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa bạn thân gay dưới đây để mọi người xem và cảm nhận nhé.Thứ nhất, đi với nó, mình không bao giờ phải bận tâm dù mình mặc đồ ngủ, vì nó đã quá quen với cái nhan sắc của tôi nên có tút tát lên nữa thì nó vẫn "dìm" mình bẩn bựa như thường. Nên đi với nó là không phải gồng mình lên. Tuy nhiên lúc nào mà gặp trai là y như rằng nó sẽ lột xác giúp bản thân mình lộng lẫy, kiêu sa, mỹ miều trong tích tắc.Thỉnh thoảng được cưng cứ ước nó là bồ mình, nhưng ngớ người con bóng này nó không thích mình :((((Chơi với nó thân đến mức như chị em bạn dì trong nhà, nên cứ có gì buồn vui là cả đêm tâm sự với nhau. Cũng vì thế mà mình chẳng ngại khóc trước mặt nó hay cười lớn. Được một điều may mắn là mấy đứa bê đê thường mặn mà đáo để, đặc biệt con quỷ này, nó mở mồm ra là mình cười bò vậy đó, nên ở bên cạnh nó lúc nào cũng là niềm vui.Chính vì tính bóng nên nó rất bitchy và mean, đúng gu mình luôn, nên hễ 1 đứa ghét nhỏ nào là lỗi ra bàn tán cả buổi. Chỉ cần mình hoặc nó ghét ai là cả 2 đứa ghét chung, kể cho nhau không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Rồi khi 2 đứa bị ai bắt nạt là ngay lập tức đứa kia nghĩ cách để giúp bạn hả giận. Một điều hạnh phúc tiếp theo là nó luôn là người "kiểm duyệt" trai giúp bạn. Một người đầy đặn kinh nghiệm như nó chỉ cần lướt 2s qua Facebook của crush là lập tức biết thẳng hay cong. Và nó có một nguyên tắc là dù ngon đến đâu mà đã là crush của bạn thì không bao giờ tranh giành, nên thấy nó sống đúng tốt luôn. Trong chuyện tiền bạc, chẳng mấy khi nó tính toàn đôi co. Nói là bê đê chứ riêng khoản này bạn mình ga lăng chẳng kém gì mấy anh trai thẳng, thậm chí hơn. Sinh nhật hay ngày lễ bao giờ nó cũng canh tặng mình quà rồi toàn món mắc tiền. Đi ăn nó thường đòi trả, nếu to quá hoặc mình ép quá thì nó mới cho chia, nên đôi khi mình hơi ngại. Lúc này nó lại chửi sấp mặt mình: "Bố con điên, được bao ăn lại thích quá, bạn bè bao năm, ngại ngại ngại cái ***".Cái này lượm được trên Ngoa, đúng tâm trạng mình luôn.Nói vậy chứ ở ngoài đời bốp chát, dễ nóng tính, chửi nhau như mấy bà bán cá nhưng về nhà mình nó ngoan hiền và lễ phép với bố mẹ mình lắm. Chưa bao giờ thấy nó mất dạy nửa lời, nó cực kỳ được bố mẹ mình quý, nhiều khi quên luôn cả mình là con ruột trong cái nhà này luôn. Những chuyến du lịch vi vu khắp chốn toàn là nó khởi xướng, rồi ảnh đẹp của mình cũng là tay nó chụp nhưng con khùng nó chỉ giữ ảnh nó dìm mình để canh đúng giờ nó đăng lên Facebook thôi. Nghĩ mà nó tức á. Nhưng mà chẳng bao giờ tìm được ở đâu một đứa bạn thân như nó cả, nên các cô gái ai cũng phải kiếm 1 đứa bạn thân bê đê ngay nhé. 

Mọi người thường nói mỗi bánh bèo nên có một đứa bạn thân là con trai,... mà bê đê thì càng tốt. Sau khi trải nghiệm điều này thì mình nhận ra là nó đúng thật. Mình sẽ liệt kê sương sương một vài điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa bạn thân gay dưới đây để mọi người xem và cảm nhận nhé.

Thứ nhất, đi với nó, mình không bao giờ phải bận tâm dù mình mặc đồ ngủ, vì nó đã quá quen với cái nhan sắc của tôi nên có tút tát lên nữa thì nó vẫn "dìm" mình bẩn bựa như thường. Nên đi với nó là không phải gồng mình lên. Tuy nhiên lúc nào mà gặp trai là y như rằng nó sẽ lột xác giúp bản thân mình lộng lẫy, kiêu sa, mỹ miều trong tích tắc.

Thỉnh thoảng được cưng cứ ước nó là bồ mình, nhưng ngớ người con bóng này nó không thích mình :((((

Chơi với nó thân đến mức như chị em bạn dì trong nhà, nên cứ có gì buồn vui là cả đêm tâm sự với nhau. Cũng vì thế mà mình chẳng ngại khóc trước mặt nó hay cười lớn. Được một điều may mắn là mấy đứa bê đê thường mặn mà đáo để, đặc biệt con quỷ này, nó mở mồm ra là mình cười bò vậy đó, nên ở bên cạnh nó lúc nào cũng là niềm vui.

Chính vì tính bóng nên nó rất bitchy và mean, đúng gu mình luôn, nên hễ 1 đứa ghét nhỏ nào là lỗi ra bàn tán cả buổi. Chỉ cần mình hoặc nó ghét ai là cả 2 đứa ghét chung, kể cho nhau không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Rồi khi 2 đứa bị ai bắt nạt là ngay lập tức đứa kia nghĩ cách để giúp bạn hả giận. 

Một điều hạnh phúc tiếp theo là nó luôn là người "kiểm duyệt" trai giúp bạn. Một người đầy đặn kinh nghiệm như nó chỉ cần lướt 2s qua Facebook của crush là lập tức biết thẳng hay cong. Và nó có một nguyên tắc là dù ngon đến đâu mà đã là crush của bạn thì không bao giờ tranh giành, nên thấy nó sống đúng tốt luôn. 

Trong chuyện tiền bạc, chẳng mấy khi nó tính toàn đôi co. Nói là bê đê chứ riêng khoản này bạn mình ga lăng chẳng kém gì mấy anh trai thẳng, thậm chí hơn. Sinh nhật hay ngày lễ bao giờ nó cũng canh tặng mình quà rồi toàn món mắc tiền. Đi ăn nó thường đòi trả, nếu to quá hoặc mình ép quá thì nó mới cho chia, nên đôi khi mình hơi ngại. Lúc này nó lại chửi sấp mặt mình: "Bố con điên, được bao ăn lại thích quá, bạn bè bao năm, ngại ngại ngại cái ***".

Cái này lượm được trên Ngoa, đúng tâm trạng mình luôn.

Nói vậy chứ ở ngoài đời bốp chát, dễ nóng tính, chửi nhau như mấy bà bán cá nhưng về nhà mình nó ngoan hiền và lễ phép với bố mẹ mình lắm. Chưa bao giờ thấy nó mất dạy nửa lời, nó cực kỳ được bố mẹ mình quý, nhiều khi quên luôn cả mình là con ruột trong cái nhà này luôn. 

Những chuyến du lịch vi vu khắp chốn toàn là nó khởi xướng, rồi ảnh đẹp của mình cũng là tay nó chụp nhưng con khùng nó chỉ giữ ảnh nó dìm mình để canh đúng giờ nó đăng lên Facebook thôi. Nghĩ mà nó tức á. Nhưng mà chẳng bao giờ tìm được ở đâu một đứa bạn thân như nó cả, nên các cô gái ai cũng phải kiếm 1 đứa bạn thân bê đê ngay nhé. 

21 51
Kiều Anh 10/04/2020 16:30
1. Ban đêm khi mấy đứa bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, tôi sẽ nói những thứ giống kiểu mình là một thằng trai đểu, hẹn hò với vô số đứa con gái. Mà mấy thằng bạn cùng phòng tôi là mấy thằng thẳng đến mức không thể thẳng hơn được nữa. Có lần chúng tôi trên đường về lại ký túc nhận được một tờ rơi của câu lạc bộ thể hình. Câu lạc bộ này tên là “Vạn người tập gym”. Nhưng thằng bạn tôi nó nhìn kiểu gì thành “Xoạc người tập gym”.“Xoạc người tập gym????? Tên gì buồn cười thế" Sau đó tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì luôn, nói:”Bọn mình không xoạc, lẽ nào lại để cho người khác đè à? Cái này mới buồn cười nghe chưa???”Mấy thằng bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt nể phục, vỗ vào lưng tôi một cái:”Uôi mày man thế! Nói chuẩn không cần chỉnh luôn!!!”Sau đó tôi nhìn mặt chúng nó, đột nhiên thức tỉnh. Một chàng thụ đáng yêu như tôi vừa nói cái gì nghe hèn hạ thế này??????????2. Từ trước đến giờ không bao giờ sợ người khác biết được giới tính thật của mình. Mông của mấy thằng bạn phòng tôi, tôi đều bóp qua rồi, mấy đứa bạn học mà đẹp trai thì cũng đều có nanh vuốt của tôi đấy cả rồi.  3. Lên đại học có người hỏi sao không có bạn gái, có người còn định làm mai mối cho tôi. Vì quá bất lực nên tôi đã bịa chuyện mình có bạn gái rồi. Nhưng mà sau khi biết tôi có người yêu, ai cũng ùa vào hỏi, muốn xem người yêu (ảo) của tôi như thế nào. Vì sợ quá nên chưa được 1 tháng sau, tôi bảo do không hợp nhau nên bọn tôi chia tay rồi. Huhu cu đơn vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, tôi sẽ không vì chuyện giả làm một thằng trai thẳng mà đi đến 1 cuộc hôn nhân giả không tình yêu không hạnh phúc đâu. Trước sau gì tôi cũng sẽ come out, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ai mà chẳng muốn sống thật với bản thân mình. Làm một thằng con trai đã khó, gay giả làm trai thẳng lại càng khó hơn. Chuyện nói mình có bạn gái là việc bất đắc dĩ thôi.Nên đối với vấn đề come out, tôi chắc chắn sẽ đối mặt với nó.
  1. 1. Ban đêm khi mấy đứa bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, tôi sẽ nói những thứ giống kiểu mình là một thằng trai đểu, hẹn hò với vô số đứa con gái.
  2.  

Mà mấy thằng bạn cùng phòng tôi là mấy thằng thẳng đến mức không thể thẳng hơn được nữa. Có lần chúng tôi trên đường về lại ký túc nhận được một tờ rơi của câu lạc bộ thể hình. 

Câu lạc bộ này tên là “Vạn người tập gym”. Nhưng thằng bạn tôi nó nhìn kiểu gì thành “Xoạc người tập gym”.

  • “Xoạc người tập gym????? Tên gì buồn cười thế"
  •  

Sau đó tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì luôn, nói:”Bọn mình không xoạc, lẽ nào lại để cho người khác đè à? Cái này mới buồn cười nghe chưa???”

Mấy thằng bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt nể phục, vỗ vào lưng tôi một cái:”Uôi mày man thế! Nói chuẩn không cần chỉnh luôn!!!”

Sau đó tôi nhìn mặt chúng nó, đột nhiên thức tỉnh. Một chàng thụ đáng yêu như tôi vừa nói cái gì nghe hèn hạ thế này??????????

  1. 2. Từ trước đến giờ không bao giờ sợ người khác biết được giới tính thật của mình. Mông của mấy thằng bạn phòng tôi, tôi đều bóp qua rồi, mấy đứa bạn học mà đẹp trai thì cũng đều có nanh vuốt của tôi đấy cả rồi. 
  2.  
  3. 3. Lên đại học có người hỏi sao không có bạn gái, có người còn định làm mai mối cho tôi. Vì quá bất lực nên tôi đã bịa chuyện mình có bạn gái rồi. Nhưng mà sau khi biết tôi có người yêu, ai cũng ùa vào hỏi, muốn xem người yêu (ảo) của tôi như thế nào. Vì sợ quá nên chưa được 1 tháng sau, tôi bảo do không hợp nhau nên bọn tôi chia tay rồi. Huhu cu đơn vẫn tốt hơn.
  4.  

Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, tôi sẽ không vì chuyện giả làm một thằng trai thẳng mà đi đến 1 cuộc hôn nhân giả không tình yêu không hạnh phúc đâu. Trước sau gì tôi cũng sẽ come out, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ai mà chẳng muốn sống thật với bản thân mình. Làm một thằng con trai đã khó, gay giả làm trai thẳng lại càng khó hơn. Chuyện nói mình có bạn gái là việc bất đắc dĩ thôi.

Nên đối với vấn đề come out, tôi chắc chắn sẽ đối mặt với nó.

40 58
Giang Châu 09/04/2020 06:21
Ở Việt Nam thì tới thời điểm bây giờ việc con gái, hôn nhân đồng tính khá là nhiều và mọi người cũng đã cởi mở hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên vẫn còn những người với lối suy nghĩ và quan điểm khác chưa thể chấp nhận những người như vậy. Thực ra xét trên góc độ là người dưng, chỉ là một người nhìn thấy người đồng tính yêu nhau kết hôn tôi thực sự không bao giờ phản đối, thậm chí là còn ủng hộ. Dù sao những người này cũng đã sống thật và chẳng hề hổ thẹn với chính mình, họ dũng cảm như thế  thì chẳng có lý do gì để tôi kỳ thị cả.Thế nhưng cũng không biết có phải bản tính cổ hủ, khắt khe, độc đoán, ích kỷ không nhưng tôi lại không hề muốn con tôi là người đồng tính. Chẳng nhẽ trước giờ quan điểm không kỳ thị chỉ là suy nghỉ chủ quan của một người dưng không muốn quan tâm chuyện thiên hạ chứ không phải là của một con người nhìn nhận về giới tính của giống loài mình???Tôi không thể chấp nhận con trai tôi là người đồng tính!Thật sự tôi luôn mong thằng con trai ở nhà có thể yêu đương như bao người, kiếm một cô gái nhở nhắn dễ thương hiền lành về nhà ăn cơm. Thế nhưng sau vài lần gặng hỏi và giới thiệu bạn gái cho nó thì tới một buổi xế chiều cuối tuần, nó quả thực đã mang "bạn gái" nó về cho tôi. Nhìn cậu con trai bên cạnh quả thực hai vợ chồng tôi không thốt nên lời, vì phép lịch sự, dù không thoải mái nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện và ăn uống bình thường.Sau khi cậu bé đó về chúng tôi cũng không ngay lập tức nói chuyện với con trai mà cả hai vợ chồng thảo luận với nhau. Con trai tôi từ trước đến nay mọi sinh hoạt cũng như những phương diện khác đều bình thường, thậm chí chúng tôi còn cho nó học tại một trường có cả nam, nữ và chưa từng cấm đoán chuyện yêu đương. Tôi và chồng đều sợ rằng vì trước đây nó quá ngoan ngoãn nên việc lần này chính là sự phản kháng của nó tới chúng tôi.Thế rồi sau vài cuộc nói chuyện thì tôi cũng nói rõ ràng với con trai về truyền thống của gia đình và quan điểm của bậc cha mẹ chúng tôi. Bắt con phải ngay lập tức chấp nhận quả thực có chút khó khăn. Thế nhưng sau một thời gian thằng bé cũng bắt đầu chấp thuận. Tôi không biết sự ngoan ngoãn nghe lời này có phải là vỏ bọc không nhưng ít nhất điều này cũng đã an ủi tâm hồn của hai người già trong nhà này. Với chúng tôi, nó chính là đứa con duy nhất, chúng tôi còn đang đợi để được bồng cháu đây này. Quả thực tôi cũng rất khó xử, vấn đề quan điểm này vẫn khiến cho cá nhân tôi phải băn khoăn mãi...

Ở Việt Nam thì tới thời điểm bây giờ việc con gái, hôn nhân đồng tính khá là nhiều và mọi người cũng đã cởi mở hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên vẫn còn những người với lối suy nghĩ và quan điểm khác chưa thể chấp nhận những người như vậy. Thực ra xét trên góc độ là người dưng, chỉ là một người nhìn thấy người đồng tính yêu nhau kết hôn tôi thực sự không bao giờ phản đối, thậm chí là còn ủng hộ. Dù sao những người này cũng đã sống thật và chẳng hề hổ thẹn với chính mình, họ dũng cảm như thế  thì chẳng có lý do gì để tôi kỳ thị cả.

Thế nhưng cũng không biết có phải bản tính cổ hủ, khắt khe, độc đoán, ích kỷ không nhưng tôi lại không hề muốn con tôi là người đồng tính. Chẳng nhẽ trước giờ quan điểm không kỳ thị chỉ là suy nghỉ chủ quan của một người dưng không muốn quan tâm chuyện thiên hạ chứ không phải là của một con người nhìn nhận về giới tính của giống loài mình???

Tôi không thể chấp nhận con trai tôi là người đồng tính!

Thật sự tôi luôn mong thằng con trai ở nhà có thể yêu đương như bao người, kiếm một cô gái nhở nhắn dễ thương hiền lành về nhà ăn cơm. Thế nhưng sau vài lần gặng hỏi và giới thiệu bạn gái cho nó thì tới một buổi xế chiều cuối tuần, nó quả thực đã mang "bạn gái" nó về cho tôi. Nhìn cậu con trai bên cạnh quả thực hai vợ chồng tôi không thốt nên lời, vì phép lịch sự, dù không thoải mái nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện và ăn uống bình thường.

Sau khi cậu bé đó về chúng tôi cũng không ngay lập tức nói chuyện với con trai mà cả hai vợ chồng thảo luận với nhau. Con trai tôi từ trước đến nay mọi sinh hoạt cũng như những phương diện khác đều bình thường, thậm chí chúng tôi còn cho nó học tại một trường có cả nam, nữ và chưa từng cấm đoán chuyện yêu đương. Tôi và chồng đều sợ rằng vì trước đây nó quá ngoan ngoãn nên việc lần này chính là sự phản kháng của nó tới chúng tôi.

Thế rồi sau vài cuộc nói chuyện thì tôi cũng nói rõ ràng với con trai về truyền thống của gia đình và quan điểm của bậc cha mẹ chúng tôi. Bắt con phải ngay lập tức chấp nhận quả thực có chút khó khăn. Thế nhưng sau một thời gian thằng bé cũng bắt đầu chấp thuận. Tôi không biết sự ngoan ngoãn nghe lời này có phải là vỏ bọc không nhưng ít nhất điều này cũng đã an ủi tâm hồn của hai người già trong nhà này. Với chúng tôi, nó chính là đứa con duy nhất, chúng tôi còn đang đợi để được bồng cháu đây này. Quả thực tôi cũng rất khó xử, vấn đề quan điểm này vẫn khiến cho cá nhân tôi phải băn khoăn mãi...

25 41
Giang Châu 07/04/2020 05:32
Vô tình mình có lụm được một bài ở trên trang Fanpage Zhihu Việt Nam nói về cái vụ này. Bạn gái đó có hai người ba là ba lớn và ba bé. Bạn đó cũng khá là vô tư nên không thường thắc mắc tại sao bản thân mình lại có sự khác biệt ba mẹ với các bạn như thế. Sau này khi lớn lên thì mọi thắc mắc mới trở nên nhiều hơn, rằng là tại sao hai người bọn họ đều là nam sao ở với nhau xong lại có một cô con gái? Hai người ba đều không thích con gái cơ mà???"Các ba tôi đều không biết tết tóc..."Rồi chuyện gì đến cũng phải đến những thắc mắc được giải đáp dần dần: "Bởi vì cả hai ba đều thích có con gái, trước khi ở với nhau mỗi ba đều từng tưởng tượng ra cảnh sau này khi mình lấy vợ thì sẽ sinh một cô công chúa như nào, rồi mua váy đầm kẹp tóc cho nó ra sao. Kết quả là về sau bọn họ lại phát hiện ra mình không thích phụ nữ, không kết hôn được, thành thử vỡ kế hoạch luôn. Rồi bọn họ về với nhau, duyên phận đưa đẩy thế nào tôi được họ nhận nuôi, vậy là họ đã có công chúa nhỏ thật rồi, vui ghê đó."Ngoài ra những câu chuyện thường ngày của bạn này cũng được mọi người quan tâm khá nhiều, do sự khác biệt về giới nên chắc hẳn cuộc sống thường ngày cũng có những điều khác biệt và phải được khám phá từ từ."Thấy mọi người bàn luận ai công ai thụ gì gì đó, nhưng thực tình đến giờ tôi cũng có biết ai là công ai là thụ đâu, với cả tôi không tiện hỏi cho lắm, ai đời lại đi hỏi vấn đề giường chiếu của phụ huynh bao giờ hả các bạn … tánh kỳ.À còn nữa, suy nghĩ của ba bé tinh tế lắm, tôi còn hay gọi ổng là công chúa nhỏ nữa mà há há.Có một lần ba bé nói với tôi là nếu có bạn nam nào theo đuổi con rồi hỏi sao con lại có hai người cha thì con chứ nói với cậu ta rằng một người là ba ruột của con, còn một người là ba dượng, vì mẹ con qua đời nên bọn họ sống chung với nhau để chăm sóc cho con... Kịch bản lộn xà lộn xộn thế này không hợp lý lắm nhưng nghe cũng rất thuyết phục đấy chứ? Cơ mà ba nghĩ nhiều rồi, đến giờ vẫn chưa có tên nào theo đuổi con mà quan tâm tới gia đình con hết á…"Mặc dù khác biệt với mọi người là có hai người ba thế nhưng bạn nữ này chẳng hề thua thiệt hai vì đều nhận được tình thương vô bờ bến của gia đình mình. Đến các ba còn lo lắng sau vì phương thức sống chung của gia đình họ có chút đặc biệt mà ảnh hưởng tới đường tình duyên của con cái nữa kìa. Mình là mình thấy gia đình bạn này đáng yêu lắm luôn ý, còn bạn thì sao? Bạn đã từng thấy gia đình nào đặc biệt như vậy chưa? 

Vô tình mình có lụm được một bài ở trên trang Fanpage Zhihu Việt Nam nói về cái vụ này. Bạn gái đó có hai người ba là ba lớn và ba bé. Bạn đó cũng khá là vô tư nên không thường thắc mắc tại sao bản thân mình lại có sự khác biệt ba mẹ với các bạn như thế. Sau này khi lớn lên thì mọi thắc mắc mới trở nên nhiều hơn, rằng là tại sao hai người bọn họ đều là nam sao ở với nhau xong lại có một cô con gái? Hai người ba đều không thích con gái cơ mà???

"Các ba tôi đều không biết tết tóc..."

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến những thắc mắc được giải đáp dần dần: "Bởi vì cả hai ba đều thích có con gái, trước khi ở với nhau mỗi ba đều từng tưởng tượng ra cảnh sau này khi mình lấy vợ thì sẽ sinh một cô công chúa như nào, rồi mua váy đầm kẹp tóc cho nó ra sao. Kết quả là về sau bọn họ lại phát hiện ra mình không thích phụ nữ, không kết hôn được, thành thử vỡ kế hoạch luôn. Rồi bọn họ về với nhau, duyên phận đưa đẩy thế nào tôi được họ nhận nuôi, vậy là họ đã có công chúa nhỏ thật rồi, vui ghê đó."

Ngoài ra những câu chuyện thường ngày của bạn này cũng được mọi người quan tâm khá nhiều, do sự khác biệt về giới nên chắc hẳn cuộc sống thường ngày cũng có những điều khác biệt và phải được khám phá từ từ.

"Thấy mọi người bàn luận ai công ai thụ gì gì đó, nhưng thực tình đến giờ tôi cũng có biết ai là công ai là thụ đâu, với cả tôi không tiện hỏi cho lắm, ai đời lại đi hỏi vấn đề giường chiếu của phụ huynh bao giờ hả các bạn … tánh kỳ.

À còn nữa, suy nghĩ của ba bé tinh tế lắm, tôi còn hay gọi ổng là công chúa nhỏ nữa mà há há.Có một lần ba bé nói với tôi là nếu có bạn nam nào theo đuổi con rồi hỏi sao con lại có hai người cha thì con chứ nói với cậu ta rằng một người là ba ruột của con, còn một người là ba dượng, vì mẹ con qua đời nên bọn họ sống chung với nhau để chăm sóc cho con... Kịch bản lộn xà lộn xộn thế này không hợp lý lắm nhưng nghe cũng rất thuyết phục đấy chứ? Cơ mà ba nghĩ nhiều rồi, đến giờ vẫn chưa có tên nào theo đuổi con mà quan tâm tới gia đình con hết á…"

Mặc dù khác biệt với mọi người là có hai người ba thế nhưng bạn nữ này chẳng hề thua thiệt hai vì đều nhận được tình thương vô bờ bến của gia đình mình. Đến các ba còn lo lắng sau vì phương thức sống chung của gia đình họ có chút đặc biệt mà ảnh hưởng tới đường tình duyên của con cái nữa kìa. Mình là mình thấy gia đình bạn này đáng yêu lắm luôn ý, còn bạn thì sao? Bạn đã từng thấy gia đình nào đặc biệt như vậy chưa?

 

4 16
Kiều Anh 01/04/2020 17:25
Không phải lỡ mồm lỡ miệng mà là do bị lag thao tác tý.Hồi đó có 1 đứa bạn đại học đến Bắc Kinh muốn ở phòng tôi tá túc một đêm. Mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vì tình cảm anh em cũng ok nên sau một hồi do dự thì tôi cũng đã đồng ý.Thằng bạn đến phòng tôi xong câu đầu tiên nó thốt lên là:”Phòng mày sạch sẽ quá nhỉ! Còn sạch hơn cả phòng con gái nữa.”Tôi: Cũng bình thường thôi, tao một tuần chưa quét dọn gì rồi.Tâm can tôi: Hớ hớ, mày đúng là ngốc nghếch quá đi, tao trước giờ lúc nào chả sạch sẽ như vậy.Bạn tôi nhìn lại nhìn mấy đồ chăm sóc da để trên bàn:”Sao mày mấy cái bình chai lọ gì mà nhiều thế, đúng là sống thanh lịch ha”.Tôi:”Cái này...có mấy cái là của bạn gái tao”. (Tôi đều bảo với người ngoài là tôi có bạn gái) “Bạn gái mày một tuần đến chơi mấy lần?”Tôi:”Vài ba lần gì đấy, dù gì cũng không gần chỗ tao lắm”.Nó cười kiểu đen tối:”Hehehe, vậy là tối nay bọn tao được ngủ trên chiếc giường mà anh chị từng ngủ với nhau rồi”.Tôi:”Thực ra mày có thể ngủ dưới đất, sàn nhà tao rất sạch”. Sau đấy thằng bạn tôi mượn lap tôi để tìm mấy thứ gì đấy. Tôi cũng ok vì nghĩ trong máy tính cũng không có gì quan trọng cả, bình thường toàn lên Tumblr. Dù cho nó có mở ra, không bảo cho nó VPN thì nó cũng không xem được gì.Vì thế tôi rất yên tâm đi giặt đồ.Năm phút sau, thằng bạn tôi:” Tao muốn tìm cái video bài GAI trên chương trình Tôi là ca sĩ, sao tìm không ra bản full nhỉ?”“Sao lại không tìm được, đưa tao xem nào”.Tôi mở khung tìm kiếm ra, đánh biểu diễn G..A..I...Đợi đã!!!!!Lịch sử tìm kiếm bên dưới sao lại hiện ra “Gay đi”, “...Diễn đàn Gay”, “topic Gay zhihu”?Ủa sao lại như thế????Tôi chưa xóa lịch sử tìm kiếm!!!!Còn nữa! Mày kêu gì không kêu! Sao lại gọi “GAI” hả? Sao không nói trực tiếp là Gay luôn đi1? Giận bay màu luôn á trời.1s do dự, tôi vẫn giả vờ nhập chữ rồi tìm kiếm.“Đây tao tìm được đây”.Sau đó nó quay sang nhìn tôi, tôi liền lờ ánh mắt đi chỗ khác.Tôi:”Trước giờ chưa nghe ông ngày hát bao giờ, hát cũng được nhỉ.”Nó:”Chuẩn. Nên tao mới muốn nghe lại này”.Sau đó không khí trầm hẳn...vừa im re vừa ngại ngùng xem video GAI kia...................Nên là tôi không ở đó 5 phút lúc, không biết nó đã nhìn thấy gì rồi. Liệu nó có mở phần lịch sử bên dưới để xem không. Mà nếu mở ra rồi thì sao lại bảo tôi giúp nó tìm chứ...Nguồn: https://m.weibo.cn/detail/4486442216309317?fbclid=IwAR0OHzeEzYJNhzArfGq8exCvutomXRp8gN3riHJdJteL_p8zyM0zS-EcD5c&sudaref=www.facebook.com&display=0&retcode=6102#&gid=1&pid=1 

Không phải lỡ mồm lỡ miệng mà là do bị lag thao tác tý.

Hồi đó có 1 đứa bạn đại học đến Bắc Kinh muốn ở phòng tôi tá túc một đêm. Mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vì tình cảm anh em cũng ok nên sau một hồi do dự thì tôi cũng đã đồng ý.

Thằng bạn đến phòng tôi xong câu đầu tiên nó thốt lên là:”Phòng mày sạch sẽ quá nhỉ! Còn sạch hơn cả phòng con gái nữa.”

Tôi: Cũng bình thường thôi, tao một tuần chưa quét dọn gì rồi.

Tâm can tôi: Hớ hớ, mày đúng là ngốc nghếch quá đi, tao trước giờ lúc nào chả sạch sẽ như vậy.

Bạn tôi nhìn lại nhìn mấy đồ chăm sóc da để trên bàn:”Sao mày mấy cái bình chai lọ gì mà nhiều thế, đúng là sống thanh lịch ha”.

Tôi:”Cái này...có mấy cái là của bạn gái tao”. (Tôi đều bảo với người ngoài là tôi có bạn gái)

 

“Bạn gái mày một tuần đến chơi mấy lần?”

Tôi:”Vài ba lần gì đấy, dù gì cũng không gần chỗ tao lắm”.

Nó cười kiểu đen tối:”Hehehe, vậy là tối nay bọn tao được ngủ trên chiếc giường mà anh chị từng ngủ với nhau rồi”.

Tôi:”Thực ra mày có thể ngủ dưới đất, sàn nhà tao rất sạch”.

 

Sau đấy thằng bạn tôi mượn lap tôi để tìm mấy thứ gì đấy. Tôi cũng ok vì nghĩ trong máy tính cũng không có gì quan trọng cả, bình thường toàn lên Tumblr. Dù cho nó có mở ra, không bảo cho nó VPN thì nó cũng không xem được gì.

Vì thế tôi rất yên tâm đi giặt đồ.

Năm phút sau, thằng bạn tôi:” Tao muốn tìm cái video bài GAI trên chương trình Tôi là ca sĩ, sao tìm không ra bản full nhỉ?”

“Sao lại không tìm được, đưa tao xem nào”.

Tôi mở khung tìm kiếm ra, đánh biểu diễn G..A..I...

Đợi đã!!!!!

Lịch sử tìm kiếm bên dưới sao lại hiện ra “Gay đi”, “...Diễn đàn Gay”, “topic Gay zhihu”?

Ủa sao lại như thế????

Tôi chưa xóa lịch sử tìm kiếm!!!!

Còn nữa! Mày kêu gì không kêu! Sao lại gọi “GAI” hả? Sao không nói trực tiếp là Gay luôn đi1? Giận bay màu luôn á trời.

1s do dự, tôi vẫn giả vờ nhập chữ rồi tìm kiếm.

“Đây tao tìm được đây”.

Sau đó nó quay sang nhìn tôi, tôi liền lờ ánh mắt đi chỗ khác.

Tôi:”Trước giờ chưa nghe ông ngày hát bao giờ, hát cũng được nhỉ.”

Nó:”Chuẩn. Nên tao mới muốn nghe lại này”.

Sau đó không khí trầm hẳn...vừa im re vừa ngại ngùng xem video GAI kia.

..................

Nên là tôi không ở đó 5 phút lúc, không biết nó đã nhìn thấy gì rồi. Liệu nó có mở phần lịch sử bên dưới để xem không. Mà nếu mở ra rồi thì sao lại bảo tôi giúp nó tìm chứ...

Nguồn: https://m.weibo.cn/detail/4486442216309317?fbclid=IwAR0OHzeEzYJNhzArfGq8exCvutomXRp8gN3riHJdJteL_p8zyM0zS-EcD5c&sudaref=www.facebook.com&display=0&retcode=6102#&gid=1&pid=1

 

2 10
Giang Châu 30/03/2020 16:11
Tôi với cô ấy quen nhau khi cả hai cùng nằm viện, bệnh viện Anding.Tôi bị trầm cảm nặng, cô ấy bị rối loạn lưỡng cực. Cô ấy 17, tôi 14. Cô ấy 1m72, tôi 1m70. Cô ấy đeo cặp kính tròn, đôi mắt tròn, cằm cũng tròn nốt. Dễ thương lắm, chửi người đánh nhau gì tôi cũng thấy vô cùng dễ thương.Bà y tá dị nghị sau lưng cô ấy:"XX lại phát bệnh rồi đấy". Một đứa hay run sợ như tôi lúc đấy bỗng phát điên lên, không ai được phép bắt nạt cô ấy, một câu cũng không được, hiểu chứ!Tôi chửi bà y tá đó, sau đó bảo mẹ đi khiếu nại bà ta.Buổi tối, tôi chui vào chăn của cô ấy, nghe cô ấy kể chuyện rất lâu về đứa con trai mà cổ đã yêu rất sâu đậm. Cô ấy cười bảo:"cậu ấy đáng ghét thế không biết." rồi lại cười:" cậu ấy rất tốt" thế này thế kia.Nụ cười tôi như đóng băng trên khuôn mặt mình, nhưng cô ấy không nhận ra đâu.Buổi tối, ở bệnh viện có khi sẽ mở phim cho bệnh nhân, chúng tôi xem "Thiên thần và ác quỷ", Đặng Siêu và Tôn Lệ thủ vai. Hai người đấy yêu nhau, lại cùng diễn một bộ phim, dù chỉ xuất hiện trong một khung hình thôi nhưng lại rất ngọt ngào.Tập cuối Tôn Lệ có nói:"Câu nói mà cả đời này em chưa bao giờ nói, nhưng hôm nay lại nói đến hai lần. Em yêu anh"Xem xong cô ấy nhìn sang tôi bảo:"Câu nói mà cả đời này chị chưa bao giờ nói, nhưng hôm nay lại nói đến hai lần. Chị yêu em. Chị yêu em."Tim tôi lúc đó như nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn giữ bình tĩnh cười hihi bảo:"Chị yêu em hahahhahaha là cái quái gì chứ"Biết đó chỉ là câu nói bông đùa thôi, tôi về lại phòng bệnh, và khóc.Đồ ngốc này, em yêu chị em yêu chị em yêu chị em yêu chị em yêu chị em yêu chị.Ảnh chụp chung, đằng trước là cô ấy: https://pic2.zhimg.com/80/v2-12011aeb0754c64a3ca4359774703b98_720w.jpgTrần tiểu thư biết không, em vẫn luôn rất thích chị đấy  <3Đối với tôi, đây là một mối tình đơn phương tuyệt đẹp.Ai rồi cũng sẽ có người mình thích, nhưng có thể thời điểm gặp nhau hoặc lúc động lòng vì người ta không đúng mà thôi. Tôi sẽ không bảo với cô ấy đâu, cũng sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Tình cảm ấy sẽ từ từ nguội đi, rồi nó sẽ tự nhiên mờ dần thôi.Cô ấy là người làm tôi động lòng, nhưng nếu như có cơ hội thì tôi cũng sẽ không ở bên cô ấy đâu. Bởi vì bây giờ tôi đã có một người ở bên cạnh, cùng tôi bước qua màn đêm. Chúng tôi trân trọng và dựa vào nhau.Nguồn: https://www.zhihu.com/question/28870460/answer/627066167

Tôi với cô ấy quen nhau khi cả hai cùng nằm viện, bệnh viện Anding.

Tôi bị trầm cảm nặng, cô ấy bị rối loạn lưỡng cực. Cô ấy 17, tôi 14. Cô ấy 1m72, tôi 1m70. Cô ấy đeo cặp kính tròn, đôi mắt tròn, cằm cũng tròn nốt. Dễ thương lắm, chửi người đánh nhau gì tôi cũng thấy vô cùng dễ thương.

Bà y tá dị nghị sau lưng cô ấy:"XX lại phát bệnh rồi đấy". Một đứa hay run sợ như tôi lúc đấy bỗng phát điên lên, không ai được phép bắt nạt cô ấy, một câu cũng không được, hiểu chứ!

Tôi chửi bà y tá đó, sau đó bảo mẹ đi khiếu nại bà ta.

Buổi tối, tôi chui vào chăn của cô ấy, nghe cô ấy kể chuyện rất lâu về đứa con trai mà cổ đã yêu rất sâu đậm. Cô ấy cười bảo:"cậu ấy đáng ghét thế không biết." rồi lại cười:" cậu ấy rất tốt" thế này thế kia.

Nụ cười tôi như đóng băng trên khuôn mặt mình, nhưng cô ấy không nhận ra đâu.

Buổi tối, ở bệnh viện có khi sẽ mở phim cho bệnh nhân, chúng tôi xem "Thiên thần và ác quỷ", Đặng Siêu và Tôn Lệ thủ vai. Hai người đấy yêu nhau, lại cùng diễn một bộ phim, dù chỉ xuất hiện trong một khung hình thôi nhưng lại rất ngọt ngào.

Tập cuối Tôn Lệ có nói:"Câu nói mà cả đời này em chưa bao giờ nói, nhưng hôm nay lại nói đến hai lần. Em yêu anh"

Xem xong cô ấy nhìn sang tôi bảo:"Câu nói mà cả đời này chị chưa bao giờ nói, nhưng hôm nay lại nói đến hai lần. Chị yêu em. Chị yêu em."

Tim tôi lúc đó như nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn giữ bình tĩnh cười hihi bảo:"Chị yêu em hahahhahaha là cái quái gì chứ"

Biết đó chỉ là câu nói bông đùa thôi, tôi về lại phòng bệnh, và khóc.

Đồ ngốc này, em yêu chị em yêu chị em yêu chị em yêu chị em yêu chị em yêu chị.

Ảnh chụp chung, đằng trước là cô ấy: https://pic2.zhimg.com/80/v2-12011aeb0754c64a3ca4359774703b98_720w.jpg

Trần tiểu thư biết không, em vẫn luôn rất thích chị đấy  <3

Đối với tôi, đây là một mối tình đơn phương tuyệt đẹp.
Ai rồi cũng sẽ có người mình thích, nhưng có thể thời điểm gặp nhau hoặc lúc động lòng vì người ta không đúng mà thôi. Tôi sẽ không bảo với cô ấy đâu, cũng sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Tình cảm ấy sẽ từ từ nguội đi, rồi nó sẽ tự nhiên mờ dần thôi.
Cô ấy là người làm tôi động lòng, nhưng nếu như có cơ hội thì tôi cũng sẽ không ở bên cô ấy đâu. Bởi vì bây giờ tôi đã có một người ở bên cạnh, cùng tôi bước qua màn đêm. Chúng tôi trân trọng và dựa vào nhau.

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiNguồn: https://www.zhihu.com/question/28870460/answer/627066167

2 11