Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

  • 28/06/2018 10:37

Danh sách 15 đội tuyển quốc gia trong đó có Đức đã bị loại khỏi World Cup 2018.

1. Ai Cập (bảng A)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

2. Saudi Arabia (bảng A)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

3. Iran (bảng B)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

4. Morocco (bảng B)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

5. Peru (bảng C)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

7. Nigeria (bảng D)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

8. Iceland (bảng D)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

9. Serbia (bảng E)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

10. Costa Rica (bảng E)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

11. Hàn Quốc (bảng F)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

12. Đức (bảng F)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

13. Tunisia (bảng G)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

14. Panama (bảng G)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

15. Ba Lan (bảng H)

Danh sách 15 đội bóng đã về nước sau vòng bảng World Cup 2018: Đức cũng chỉ chung mâm với…Panama

Bình luận