Đặt dấu câu đúng chuẩn: Dấu chấm, phẩy, chấm than, ba chấm phải dính liền chữ cuối

Natsumi Kun 24/03/2020 22:32

Không biết là do vô tình hay cố ý nhưng nguyên tắc đặt dấu câu đơn giản mà sai thì sau này khó sửa và hơn nữa làm cho trẻ em học theo thì đúng là tai hại. Nên sau đây mình xin điểm lại 1 vài quy tắc dấu câu mà mình thấy nhiều người hay mắc lỗi và cách sửa lại chúng.

DÙNG DẤU KẾT THÚC CÂU: dấu chấm (.), hỏi chấm (?), chấm than (!), ba chấm (...)

Các loại dấu này theo quy tắc phải DÍNH LIỀN chữ cuối cùng của câu. 

Ví dụ:

  • Cách viết sai: Sao cậu không đi học ?
  • Cách viết đúng: Sao cậu không đi học?
  • Dấu sai là dấu cách chữ cuối cùng "c" 1 khoảng trống, còn đúng là đi liền ngay sau chữ "c".
  • Điều này cũng tương tự với các dấu ngăn giữa câu nhưu dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;).

DẤU NGOẶC KÉP

Các dấu ngoặc kép ('' '') theo quy tắc phải DÍNH LIỀN phần văn bản mà nó bao bọc.

Ví dụ:

Cách viết sai: 

Mẹ vừa về, Bống òa lên khóc: " Mẹ ơi chị hai đánh con "

Cách viết đúng:

Mẹ vừa về, Bống òa lên khóc: "Mẹ ơi chị hai đánh con"

 

ĐẶT DẤU TÙY TIỆN

Nhiều người hay đặt dấu tùy tiện, chưa hết ý đã ngắt câu một cách rất vô lý. Trong trường hợp này, cần xác định đủ chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ và bối cảnh của câu văn xem đã đủ và phù hợp chưa mới được ngắt câu.

Ví dụ:

– Cách viết sai: Chiếc cặp của nó. Có hình chữ nhật vuông vắn.

– Cách viết đúng: Chiếc cặp của nó có hình chữ nhật vuông vắn.

DÙNG 1 DẤU CÁCH GIỮA 2 TỪ

Ví dụ:

– Cách viết sai: Con về  nhà  đi.

– Cách viết đúng: Con về nhà đi.

 

SỬ DỤNG DẤU GẠCH NGANG VÀ DẤU GẠCH NỐI

Giữa các dấu gạch ngang dùng để chú thích trong câu cần có khoảng trống.

Ví dụ:

– Cách viết sai: Hà Nội–Thủ đô của nước Việt Nam.

– Cách viết đúng: Hà Nội – Thủ đô của nước Việt Nam.

Ngoài ra, dấu gạch ngang (–) khác với dấu gạch nối (-), bởi dấu gạch nối dùng để nối các từ ghép gốc nước ngoài và giữa chúng cũng phải có khoảng trống.

Ví dụ:

– Cách viết sai: Mát - xcơ - va là thủ đô của nước Nga.

– Cách viết đúng: Mát-xcơ-va là thủ đô của nước Nga.


Bình luận
Ngọn lửa 10/04/2020 15:43

May có bài viết nè, bình thường mình gõ dấu mà sai tùm lum

Minh Anh 10/04/2020 21:26

Phải đập bài này vào mặt mấy đứa hay đặt sai dấu mới được

Hương Ngọc Tiên 11/04/2020 21:08

Bài viết quá hay đáng học hỏi

Kẹo Mút 12/04/2020 16:58

nhiều thứ mình còn chưa biết

Kim Ngân 12/04/2020 18:01

trước giờ toàn dùng sai @@

Xem thêm
Cộng đồng