Hạnh Hoàng • 02-03-2020 09:29

Đâu là biểu hiện thường thấy của những người thông minh?

2 câu trả lời
Ngọc Vũ 09/04/2020 17:10

Những người thông mình thường hay quên lắm, chẳng hạn như là mình đây, mình... à tính nói gì quên rồi... 

0 0
Hồng Nhung 26/07/2020 23:12

ngủ nhiều và lười

0 0