Đây chính là bản cover "NGẮM HOA LỆ TUÔN" truất như nước cất của nam ca sĩ đến từ châu phi

  • 29/05/2018 16:40

Đây là bản cover “NGẮM HOA LỆ TUÔN” truất như con giun đất đậu trên cành quất của nam ca sĩ đến từ châu phi. Xin mời mọi người cùng thưởng cmn thức.

Một vài hình ảnh trong clip:

Đây chính là bản cover NGẮM HOA LỆ TUÔN truất như nước cất của nam ca sĩ đến từ châu phi

#1

Đây chính là bản cover NGẮM HOA LỆ TUÔN truất như nước cất của nam ca sĩ đến từ châu phi

#2

Đây chính là bản cover NGẮM HOA LỆ TUÔN truất như nước cất của nam ca sĩ đến từ châu phi

#3

Bình luận