Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá "trầy trật"?

  • 25/06/2018 16:59

Đề toán năm nay tích hợp đủ tất cả các nội dung trong chương trình học như đại số, lượng giác, hình học,... đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức đều các phần, tránh học tủ.

Trong đề thi Toán học kì thi THPT quốc gia năm 2018, nhiều thí sinh cho rằng đề tương đối vừa sức, có phần đánh giá năng lực của thí sinh. Đề thi năm nay gồm 50 câu trắc nghiệm.

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?


Mã đề 120.
Mã đề 120.

Bài giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018 (mã đề 120):

 1. D

 2. C

 3. D

4. C

5. C

6. D

7. B

8. A

9. A

10. D

11. B

12. A

13. D

14. D

15. B

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. C

23. C

24. C

25. A

26. A

27. A

28. C

29. B

30. D

31. C

32. D

33. D

34. A

35. C

36. B

37. 

38. C

39. 

40. A 

41. 

42. 

43. D

44. C

45. D

46. B

47.C

48. 

49. 

50. A

   

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?

Đáp án Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2018: Thí sinh khóc ròng vì quá trầy trật?


Các thí sinh cho rằng đề có thể phân định năng lực học tập.
Các thí sinh cho rằng đề có thể phân định năng lực học tập.

(Ảnh: Internet | Zing.vn)

Bình luận