Đi bảo tàng, ngờ đâu gặp được người thân thất lạc: 'Ơn giời, anh chị em song sinh của tôi đây rồi'

  • 03/12/2018 14:00

Nhiều người đi bảo tảng là để ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng không ngờ đó lại là nơi hội tụ những người "anh chị em song sinh" thất lạc của họ.

Nhiều người vẫn nói rằng, trên thế giới này tồn tại những người giống nhau như hai giọt nước mặc dù không có chung huyết thống. Người ta gọi vui đó là "anh chị em song sinh thất lạc". Mặc dù, trường hợp để gặp được người giống như mình thật sự rất hiếm. Nhưng ở trong bảo tàng lại là một chuyện hoàn toàn khác.


Nhìn tổng thể thì mọi thứ đều giống. Nhưng chỉ có một thứ trông không giống lắm thôi...
Nhìn tổng thể thì mọi thứ đều giống. Nhưng chỉ có một thứ trông không giống lắm thôi...


Trời ơi, không thể tin nổi. Giống nhau như hai giọt nước.
Trời ơi, không thể tin nổi. Giống nhau như hai giọt nước.


Đi bảo tảng, cứ tưởng họ lấy hình mình làm ảnh cho người trong quá khứ.
Đi bảo tảng, cứ tưởng họ lấy hình mình làm ảnh cho người trong quá khứ.


Anh ấy đã không thay đổi kiểu tóc sau bao nhiêu năm qua!
Anh ấy đã không thay đổi kiểu tóc sau bao nhiêu năm qua!


Ồ thì ra kiếp trước, tui là anh em của Sinbad.
Ồ thì ra kiếp trước, tui là anh em của Sinbad.


Tôi đã cố gắng thuyết phục họ, tôi là người du hành thời gian.
Tôi đã cố gắng thuyết phục họ, tôi là người du hành thời gian.


Chắc dùng cỗ máy thời gian của Doraemon về quá khứ để làm tướng thì phải.
Chắc dùng cỗ máy thời gian của Doraemon về quá khứ để làm tướng thì phải.


Nhắm mắt với ngậm miệng lại là nhìn giống nhau như đúc.
Nhắm mắt với ngậm miệng lại là nhìn giống nhau như đúc.


Nhìn như giống nhau như hai giọt nước chỉ khác mỗi màu tóc.
Nhìn như giống nhau như hai giọt nước chỉ khác mỗi màu tóc.

Các bạn đã gặp được anh chị em song sinh thất lạc của mình chưa? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Oh!man nha.

Bình luận