Duc Nguyen • 06-01-2020 22:59

đi Sài Gòn chơi 4 ngày thì mang khoảng bao nhiêu tiền là đủ hả mọi người?

1 câu trả lời
Phan Văn Đức 07/01/2020 15:05
Theo kinh nghiệm trừ tiền vé máy bay thì đem theo khoảng 10 triệu là đủ.
2 1