Vương Khánh • 18-11-2020 14:46

Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo giỏi?

19 câu trả lời
Thanh Sơn 18/11/2020 14:48
Đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏiTự giác. Nhà lãnh đạo có một kiến thức sâu sắc về trạng thái cảm xúc bên trong họ. Họ biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Họ biết khi nào họ làm việc đsung nhịp độ và họ biết khi nào họ làm việc quá sức. Họ biết tự giác, bao gồm cả khả năng và giới hạn của họ, cho phép họ tự thúc đẩy mình đến tiềm năng tối đa.Tự định hướng. Họ có thể chỉ đạo bản thân một cách hiệu quả và mạnh mẽ. Họ biết làm thế nào để hoàn thành công việc, cách tổ chức các nhiệm vụ và làm thế nào để tránh sự trì hoãn. Họ biết cách tạo ra năng lượng cho các dự án, để bình tĩnh khi tức giận. Họ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng khi cần thiết, nhưng cũng có thể chậm để xem xét tất cả các tùy chọn trên bàn.Tầm nhìn. Họ làm việc hướng tới một mục tiêu mà mục tiêu đó lớn hơn cả mục tiêu cá nhân. Nó có thể là một cái gì đó nhỏ bé, như thành công của đội, hoặc một tầm nhìn lớn hơn như hòa bình thế giới. Làm việc hướng tới một tầm nhìn truyền cảm hứng hơn nhiều so với làm việc hướng tới lợi ích cá nhân.Có khả năng tạo động lực. Các nhà lãnh đạo không lãnh đạo bằng cách nói cho mọi người biết phải làm gì. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Một phần quan trọng của quá trình này là nuôi dưỡng mong muốn cá nhân để giúp đỡ người khác. Khi người khác cảm thấy rằng bạn muốn giúp đỡ họ, họ cũng sẽ có ý muốn giúp bạn.Nhận thức xã hội. Hiểu các mạng xã hội và những người có ảnh hưởng chính trong mạng xã hội đó là một phần quan trọng khác của lãnh đạo. Ai trong tổ chức có nhiều ảnh hưởng nhất, cả chính thức và không chính thức? Ai lay động trái tim của nhóm?   Trí tuệ cảm xúc và khả năng lãnh đạoHầu hết những đặc điểm này liên quan trực tiếp với trí tuệ cảm xúc (EQ). Các nhà lãnh đạo có EQ cao về bản chất là tự nhận thức nhiều hơn. Họ hiểu các quá trình về mặt tinh thần và biết cách tự định hướng. Họ liên lạc nhiều hơn với những gì họ đam mê sâu sắc. Họ quan tâm nhiều hơn một cách tự nhiên tới người khác và nhận lại nhiều lòng trắc ẩn hơn. Họ trắc ẩn hơn với xã hội.Lãnh đạo thường là một câu hỏi về "kỹ năng mềm" hơn là kỹ năng chuyên ngành. Một nhà lãnh đạo hiểu được điều gì tạo nên tạo nên giá trị cho các kết quả tài chính. Tuy nhiên, chính người lãnh đạo có thể dẫn dắt người khác cống hiến hết mình, người cuối cùng tạo ra kết quả thắng lợi cho tổ chức.Nguồn: siyli.org 

Đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi

Thế nào là 1 nhà lãnh đạo giỏi? – Thư viện Quản trị Nhân Sự

Tự giác. Nhà lãnh đạo có một kiến thức sâu sắc về trạng thái cảm xúc bên trong họ. Họ biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Họ biết khi nào họ làm việc đsung nhịp độ và họ biết khi nào họ làm việc quá sức. Họ biết tự giác, bao gồm cả khả năng và giới hạn của họ, cho phép họ tự thúc đẩy mình đến tiềm năng tối đa.

Tự định hướng. Họ có thể chỉ đạo bản thân một cách hiệu quả và mạnh mẽ. Họ biết làm thế nào để hoàn thành công việc, cách tổ chức các nhiệm vụ và làm thế nào để tránh sự trì hoãn. Họ biết cách tạo ra năng lượng cho các dự án, để bình tĩnh khi tức giận. Họ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng khi cần thiết, nhưng cũng có thể chậm để xem xét tất cả các tùy chọn trên bàn.

Tầm nhìn. Họ làm việc hướng tới một mục tiêu mà mục tiêu đó lớn hơn cả mục tiêu cá nhân. Nó có thể là một cái gì đó nhỏ bé, như thành công của đội, hoặc một tầm nhìn lớn hơn như hòa bình thế giới. Làm việc hướng tới một tầm nhìn truyền cảm hứng hơn nhiều so với làm việc hướng tới lợi ích cá nhân.

Có khả năng tạo động lực. Các nhà lãnh đạo không lãnh đạo bằng cách nói cho mọi người biết phải làm gì. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Một phần quan trọng của quá trình này là nuôi dưỡng mong muốn cá nhân để giúp đỡ người khác. Khi người khác cảm thấy rằng bạn muốn giúp đỡ họ, họ cũng sẽ có ý muốn giúp bạn.

Nhận thức xã hội. Hiểu các mạng xã hội và những người có ảnh hưởng chính trong mạng xã hội đó là một phần quan trọng khác của lãnh đạo. Ai trong tổ chức có nhiều ảnh hưởng nhất, cả chính thức và không chính thức? Ai lay động trái tim của nhóm? 

 

 

Trí tuệ cảm xúc và khả năng lãnh đạo

Hầu hết những đặc điểm này liên quan trực tiếp với trí tuệ cảm xúc (EQ). Các nhà lãnh đạo có EQ cao về bản chất là tự nhận thức nhiều hơn. Họ hiểu các quá trình về mặt tinh thần và biết cách tự định hướng. Họ liên lạc nhiều hơn với những gì họ đam mê sâu sắc. Họ quan tâm nhiều hơn một cách tự nhiên tới người khác và nhận lại nhiều lòng trắc ẩn hơn. Họ trắc ẩn hơn với xã hội.

Lãnh đạo thường là một câu hỏi về "kỹ năng mềm" hơn là kỹ năng chuyên ngành. Một nhà lãnh đạo hiểu được điều gì tạo nên tạo nên giá trị cho các kết quả tài chính. Tuy nhiên, chính người lãnh đạo có thể dẫn dắt người khác cống hiến hết mình, người cuối cùng tạo ra kết quả thắng lợi cho tổ chức.

Nguồn: siyli.org

 

9 9
Jĩn Yĩng 18/11/2020 15:48
-Tầm nhìn và niềm tin (Việc truyền cảm hứng) Tầm nhìn giống như một ngọn đuốc - thứ có thể thu hút những thứ xung quanh nó. ...-Quan sát, lắng nghe và thấu hiểu. ...-Hiểu chính mình. ...-Trở thành huấn luyện viên (Kỳ vọng và kết quả) ...-Tạo ra cơ hội cho các thành viên trong đội.
  • -Tầm nhìn và niềm tin (Việc truyền cảm hứng) Tầm nhìn giống như một ngọn đuốc - thứ có thể thu hút những thứ xung quanh nó. ...
  • -Quan sát, lắng nghe và thấu hiểu. ...
  • -Hiểu chính mình. ...
  • -Trở thành huấn luyện viên (Kỳ vọng và kết quả) ...
  • -Tạo ra cơ hội cho các thành viên trong đội.
0 3
Joy 18/11/2020 16:04
Người lãnh đạo nói được làm đượcBạn không hẳn là một người quá giỏi thể hiện ra với nhiều bằng cấp và khả năng làm việc hơn người. Jack Ma đã từng nói: Những người thông minh luôn cần 1 kẻ ngốc để lãnh đạo. Có thể không giỏi, có thể không thông minh hơn người nhưng người lãnh đạo giỏi phải nói được làm được, khiến người khác tâm phục. Đây là điều cốt lõi cho sự trung thành lâu dài. Nhiều người rất giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng họ không thể đứng ở vị trí lãnh đạo. Điều này không thiếu, nếu không thừa nhận rằng nó rất nhiều.

Người lãnh đạo nói được làm được

Bạn không hẳn là một người quá giỏi thể hiện ra với nhiều bằng cấp và khả năng làm việc hơn người. Jack Ma đã từng nói: Những người thông minh luôn cần 1 kẻ ngốc để lãnh đạo. Có thể không giỏi, có thể không thông minh hơn người nhưng người lãnh đạo giỏi phải nói được làm được, khiến người khác tâm phục. Đây là điều cốt lõi cho sự trung thành lâu dài. Nhiều người rất giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng họ không thể đứng ở vị trí lãnh đạo. Điều này không thiếu, nếu không thừa nhận rằng nó rất nhiều.

1 1
Cô gái mộng mer 18/11/2020 16:20
Lãnh đạo giỏi có tầm nhìn xaTất cả các lãnh đạo giỏi đều đồng tình, điểm khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý là nhà lãnh đạo có ý tưởng, có tầm nhìn xa. Một tầm nhìn xa sẽ giúp lãnh đạo vạch trước những chiến lược hoạt động dài hạn, dự đoán trước những biến động có thể xảy ra trong tương lai để chuẩn bị,tìm cách thích nghi và đón đầu cơ hội.

Lãnh đạo giỏi có tầm nhìn xa

Tất cả các lãnh đạo giỏi đều đồng tình, điểm khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý là nhà lãnh đạo có ý tưởng, có tầm nhìn xa. Một tầm nhìn xa sẽ giúp lãnh đạo vạch trước những chiến lược hoạt động dài hạn, dự đoán trước những biến động có thể xảy ra trong tương lai để chuẩn bị,tìm cách thích nghi và đón đầu cơ hội.

0 0
Ngọc Bích 18/11/2020 16:26

Quá nhiều điều luôn, một người hoàn hảo cả về trí óc lẫn nhân phẩm là qtrong nhất

0 0
Vy Oanh 18/11/2020 16:33

Tầm nhìn xa trông rộng một con người hoàn hảo và một người công tư phân minh

0 0
Jam Lu 18/11/2020 16:49
Biết cách lắng nghe nhân viênMột sự  thành công được tạo nên vì có sự xây dựng của 1 nhóm người, bạn không thể thành công khi chỉ có một mình. Một người lãnh đạo giỏi giống như người cầm lái 1 con thuyền, nhưng để con thuyền đó đi được thì phải có sự tác động của nhiều yếu tố khác, phần lớn trong đó là sự góp sức từ nhân viên của bạn.Có thể họ có những người không giỏi như bạn, có thể họ không có tầm nhìn rộng như bạn nhưng họ sẽ có những ý tưởng hướng đi và cách nhìn nhận khác bạn, cho chiến lược kinh doanh chặt chẽ, hiệu quả hơn. Lãnh đạo giỏi học để tạo giá trị cho bản thân nhưng cũng là để tăng giá trị tài sản vô hình cho doanh nghiệp. Qua việc không ngừng học hỏi, lãnh đạo sẽ tích lũy được nhiều kiến thức để kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và theo kịp những thay đổi của thời đại, của sức ép cạnh tranh không có chỗ cho cách làm cũ, tư duy cũ. Học gần như đã là bản năng với mỗi người lãnh đạo.

Biết cách lắng nghe nhân viên

Một sự  thành công được tạo nên vì có sự xây dựng của 1 nhóm người, bạn không thể thành công khi chỉ có một mình. Một người lãnh đạo giỏi giống như người cầm lái 1 con thuyền, nhưng để con thuyền đó đi được thì phải có sự tác động của nhiều yếu tố khác, phần lớn trong đó là sự góp sức từ nhân viên của bạn.

Có thể họ có những người không giỏi như bạn, có thể họ không có tầm nhìn rộng như bạn nhưng họ sẽ có những ý tưởng hướng đi và cách nhìn nhận khác bạn, cho chiến lược kinh doanh chặt chẽ, hiệu quả hơn. Lãnh đạo giỏi học để tạo giá trị cho bản thân nhưng cũng là để tăng giá trị tài sản vô hình cho doanh nghiệp. Qua việc không ngừng học hỏi, lãnh đạo sẽ tích lũy được nhiều kiến thức để kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và theo kịp những thay đổi của thời đại, của sức ép cạnh tranh không có chỗ cho cách làm cũ, tư duy cũ. Học gần như đã là bản năng với mỗi người lãnh đạo.

1 1
Jeong Hwan 18/11/2020 23:51
Biết ra quyết định đúng lúcNgười lãnh đạo giỏi luôn biết đánh giá vấn đề, phân tích, phán đoán và đưa ra quyết định. Đánh giá rủi ro, thuận lợi và lựa chọn cách giải quyết hợp lý nhất có thể cho mọi việc thay vì trông chờ vào quyết định của người khác. Sự quyết định của chính bản thân người lãnh đạo mới là quan trọng nhất. Thiếu sự quyết đoán và trông chờ vào người khác sẽ không giúp người đó trở thành lãnh đạo giỏi.

Biết ra quyết định đúng lúc

Người lãnh đạo giỏi luôn biết đánh giá vấn đề, phân tích, phán đoán và đưa ra quyết định. Đánh giá rủi ro, thuận lợi và lựa chọn cách giải quyết hợp lý nhất có thể cho mọi việc thay vì trông chờ vào quyết định của người khác. Sự quyết định của chính bản thân người lãnh đạo mới là quan trọng nhất. Thiếu sự quyết đoán và trông chờ vào người khác sẽ không giúp người đó trở thành lãnh đạo giỏi.

1 1
Park Bo Gum 19/11/2020 00:31
Tầm nhìn. Họ làm việc hướng tới một mục tiêu mà mục tiêu đó lớn hơn cả mục tiêu cá nhân. Nó có thể là một cái gì đó nhỏ bé, như thành công của đội, hoặc một tầm nhìn lớn hơn như hòa bình thế giới. Làm việc hướng tới một tầm nhìn truyền cảm hứng hơn nhiều so với làm việc hướng tới lợi ích cá nhân.

Tầm nhìn. 

Họ làm việc hướng tới một mục tiêu mà mục tiêu đó lớn hơn cả mục tiêu cá nhân. Nó có thể là một cái gì đó nhỏ bé, như thành công của đội, hoặc một tầm nhìn lớn hơn như hòa bình thế giới. Làm việc hướng tới một tầm nhìn truyền cảm hứng hơn nhiều so với làm việc hướng tới lợi ích cá nhân.

0 0
Su Su 19/11/2020 07:48

Tự giác, có tầm nhìn, tự định hướng, có khả năng tạo động lực và nhận thức xã hội

0 0
Vy Vy 19/11/2020 08:11

Trung thực, có tầm nhìn, có năng lực, công tư phân minh  và nhiều c nữa

0 0
Ngọc Nhi 19/11/2020 08:46

Người lãnh đạo là người biết lắng nghe và có tính điềm đạm kiên nhẫn, có tầm nhìn xa trông rộng và hiểu biết 

0 0
Ý Vy 19/11/2020 11:34
Kỹ năng ra quyết địnhSự thành bại của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc kỹ năng lãnh đạo quản lý của người đứng đầu. Cho nên việc ra quyết định của người lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Vì những thay đổi môi trường kinh doanh đòi hỏi lãnh đạo phải đưa ra giải pháp hợp lý nhất để giải quyết vấn đề hoặc quyết định một kế hoạch gì đó. Những quyết định kịp thời và sáng suốt sẽ tạo nên một kết quả tốt cho kế hoạch đó còn nếu không thì sẽ đưa doanh nghiệp vào tình huống khó khăn.

Kỹ năng ra quyết định

Sự thành bại của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc kỹ năng lãnh đạo quản lý của người đứng đầu. Cho nên việc ra quyết định của người lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Vì những thay đổi môi trường kinh doanh đòi hỏi lãnh đạo phải đưa ra giải pháp hợp lý nhất để giải quyết vấn đề hoặc quyết định một kế hoạch gì đó. Những quyết định kịp thời và sáng suốt sẽ tạo nên một kết quả tốt cho kế hoạch đó còn nếu không thì sẽ đưa doanh nghiệp vào tình huống khó khăn.

0 0
Kiều Oanh 19/11/2020 12:55

Biết lắng nghe và học hỏi, chịu khó tìm tòi học tâpj và casn bằng giữa công việc gia đình 

0 0
Lê Thanh 19/11/2020 22:50

Là người biết nhìn xa trông rộng và có chiến thuật chăng ? 

0 1
Linh linh 19/11/2020 23:14

Lắng nghe nhân viên và biết trung hoà giữa cacs nhân viên nhưng vẫn đảm bảo công vieecj 

0 0
An An 20/11/2020 08:16

Tầm nhìn và niềm tin (Việc truyền cảm hứng) Tầm nhìn giống như một ngọn đuốc - thứ có thể thu hút những thứ xung quanh nó.

0 0
Tringthitu 20/11/2020 12:13

Các nhà lãnh đạo không lãnh đạo bằng cách nói cho mọi người biết phải làm gì

0 0