Hoa la la • 24-06-2020 17:33

Điều gì xảy ra nếu bạn sở hữu IQ 160?

1 câu trả lời
Thảo Linh 24/06/2020 17:42
Không có quy tắc tuyệt đối liên quan đến khả năng và kết quả của con người. Nhưng có một số xu hướng.Những người có IQ cao (ví dụ IQ 160) sẽ xử lý dễ dàng hơn những thứ có liên quan đến học thuật, mang tính hàn lâm. Họ sẽ hiểu nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Họ sẽ tạo ra những kết nối mà người khác bỏ lỡ.Người có IQ 160 sẽ nhìn được những thứ mà người có IQ 100 không thể hiểu được.Người có IQ cao có thể kết nối được các dấu chấm giữa rất nhiều quy phạm:VàvàTóm lại thì người có IQ 160 có khả năng sẽ nhìn thấy:Hoặc thế này:Hoặc là như này:Người có IQ cao thấy:Người có IQ trung bình thấy:Người có IQ thấp thấy:

Không có quy tắc tuyệt đối liên quan đến khả năng và kết quả của con người. Nhưng có một số xu hướng.

Những người có IQ cao (ví dụ IQ 160) sẽ xử lý dễ dàng hơn những thứ có liên quan đến học thuật, mang tính hàn lâm. Họ sẽ hiểu nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Họ sẽ tạo ra những kết nối mà người khác bỏ lỡ.

Người có IQ 160 sẽ nhìn được những thứ mà người có IQ 100 không thể hiểu được.

Người có IQ cao có thể kết nối được các dấu chấm giữa rất nhiều quy phạm:

Tóm lại thì người có IQ 160 có khả năng sẽ nhìn thấy:

Hoặc thế này:

Hoặc là như này:

Người có IQ cao thấy:

Người có IQ trung bình thấy:

Người có IQ thấp thấy:

2 58