Thơm Nguyễn • 27-08-2020 18:15

Đổ một lít nước ở 0 ℃ vào một lít nước ở 100 ℃, bạn có được hai lít nước ở 50 ℃ không? tại sao?

3 câu trả lời
how u like that 27/08/2020 18:29
Ngay cả trong điều kiện môi trường lý tưởng, không tính đến các tác động bên ngoài như sự bay hơi của nước và dẫn nhiệt trong toàn bộ quá trình, từ một phân tích khoa học và nghiêm ngặt, kết quả không phải là hai lít nước 50 độ, mà là 2 lít nước nhỏ hơn 50 độ một chút.Tất nhiên, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó có thể được coi là hai lít nước ở 50 độ, tức là rất gần với 50 độ.Vậy tại sao tỷ lệ lại thấp hơn 50 độ một chút?Trước hết, tỷ trọng của nước ở 0 độ ở 100 độ là khác nhau, và chất lượng tất nhiên cũng khác, nước ở 0 độ có tỷ trọng cao hơn một chút. Ở đây chúng ta cần hiểu rằng 0 độ không chỉ là hỗn hợp nước đá, còn có nước 0 độ và đá 0 độ nhưng nếu biến nước 0 độ thành đá 0 độ  thì cần phải tỏa nhiệt.Đồng thời, nhiệt dung riêng của nước ở các nhiệt độ khác nhau không hoàn toàn giống nhau (tất nhiên là chênh lệch rất nhỏ), nhiệt lượng mà vật hấp thụ hay tỏa ra liên quan đến khối lượng và nhiệt dung riêng, nên không thể lấy được đúng hai lít nước ở 50 độ C.

Ngay cả trong điều kiện môi trường lý tưởng, không tính đến các tác động bên ngoài như sự bay hơi của nước và dẫn nhiệt trong toàn bộ quá trình, từ một phân tích khoa học và nghiêm ngặt, kết quả không phải là hai lít nước 50 độ, mà là 2 lít nước nhỏ hơn 50 độ một chút.

Tất nhiên, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó có thể được coi là hai lít nước ở 50 độ, tức là rất gần với 50 độ.

Uống nước cũng không đơn giản: Sai lầm "truyền kiếp" về uống 2 lít, tức 8

Vậy tại sao tỷ lệ lại thấp hơn 50 độ một chút?

Trước hết, tỷ trọng của nước ở 0 độ ở 100 độ là khác nhau, và chất lượng tất nhiên cũng khác, nước ở 0 độ có tỷ trọng cao hơn một chút. Ở đây chúng ta cần hiểu rằng 0 độ không chỉ là hỗn hợp nước đá, còn có nước 0 độ và đá 0 độ nhưng nếu biến nước 0 độ thành đá 0 độ  thì cần phải tỏa nhiệt.

Đồng thời, nhiệt dung riêng của nước ở các nhiệt độ khác nhau không hoàn toàn giống nhau (tất nhiên là chênh lệch rất nhỏ), nhiệt lượng mà vật hấp thụ hay tỏa ra liên quan đến khối lượng và nhiệt dung riêng, nên không thể lấy được đúng hai lít nước ở 50 độ C.

27 61
Tuyết Tuyết 27/08/2020 22:59
Thật ra thì 0 độ C ở đây là nước đá và khi đổ 100 độc C nước nóng vừa mới sôi vào thì nó sẽ phân tán nước nóng và nước lạnh hòa tan lại với nhau nên vì vậy mà có được 50 độ C vì 0 độ C ở đâu của nước đá đủ để phân tán nước nóng rồi! 

Thật ra thì 0 độ C ở đây là nước đá và khi đổ 100 độc C nước nóng vừa mới sôi vào thì nó sẽ phân tán nước nóng và nước lạnh hòa tan lại với nhau nên vì vậy mà có được 50 độ C vì 0 độ C ở đâu của nước đá đủ để phân tán nước nóng rồi! 

1 15
Hoàng Dung 04/09/2020 00:19

từ một phân tích khoa học và nghiêm ngặt, kết quả không phải là hai lít nước 50 độ, mà là 2 lít nước nhỏ hơn 50 độ một chút.

0 0