Đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con khiến hàng triệu người rơi lệ vì nhận ra cuộc sống khó lường

  • 31/05/2018 17:10

Sau khi xem xong đoạn video này, hẳn chúng ta sẽ muốn chạy về nhà hoặc gọi điện thoại để nói chuyện với bố mẹ, nhất là với những ai đang sống xa gia đình.

Một số hình ảnh trong clip:

Đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con khiến hàng triệu người rơi lệ vì nhận ra cuộc sống khó lường

#1

Đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con khiến hàng triệu người rơi lệ vì nhận ra cuộc sống khó lường

#2

Đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con khiến hàng triệu người rơi lệ vì nhận ra cuộc sống khó lường

#3

Đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con khiến hàng triệu người rơi lệ vì nhận ra cuộc sống khó lường

#4

Bình luận