Jeong Hwan • 05-11-2020 21:24

Elon Musk là người đầu tư nhiều lĩnh vực như thế? Vậy một ngày làm việc của ông sẽ làm những công việc gì?

3 câu trả lời
Park Bo Gum 05/11/2020 21:30
Có thể bạn chưa biết Elon Musk là một người nghiện công việc.  Người ra cho rằng ông làm việc tới 20 giờ một ngày ... Tôi nghĩ rằng đây là một cái gì đó được phóng đại quá nhiều và thêm vào huyền thoại của nhân vật. Tuy nhiên, bạn có thể chắc chắn rằng Elon Musk làm việc nhiều hơn những người bình thường. Ông điều hành hai công ty thành công như Tesla và SpaceX trong khi phát triển nhiều dự án khác: Neuralink, The Boring Company, ... Điều này đòi hỏi một lượng lớn thời gian làm việc là chắc chắn rồi. Hơn 20 giờ mỗi ngày, tôi nghĩ Elon Musk có thể tối ưu hóa thời gian làm việc của mình để đạt được năng suất cao. Mặc dù vậy, anh ấy làm việc rất nhiều, và đó có lẽ là lý do tại sao anh ấy bị cho là có hành vi đáng ngờ vào một năm trước khi anh ấy hút cần sa trong một cuộc phỏng vấn vui vẻ. Điều này có thể được cho là do một loại kiệt sức mà người đó trở nên điên cuồng và làm mọi thứ để giảm bớt áp lực. Đối với những người bình thường, nó không thực sự quan trọng. Nhưng đối với một doanh nhân đang điều hành các công ty như Tesla và SpaceX, chúng ta có thấy rõ sự phát triển và áp lực của ông đối với việc phát triển toàn bộ công ty gồm nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng Mặt Trời, dự trữ năng lượng, vệ tinh, vận chuyển trên mặt đất với tốc độ cao và đưa con người đặt chân tới nhiều hành tinh khác.

Có thể bạn chưa biết Elon Musk là một người nghiện công việc.

 

Người ra cho rằng ông làm việc tới 20 giờ một ngày ...

Tôi nghĩ rằng đây là một cái gì đó được phóng đại quá nhiều và thêm vào huyền thoại của nhân vật.


Tuy nhiên, bạn có thể chắc chắn rằng Elon Musk làm việc nhiều hơn những người bình thường. Ông điều hành hai công ty thành công như Tesla và SpaceX trong khi phát triển nhiều dự án khác: Neuralink, The Boring Company, ...

Điều này đòi hỏi một lượng lớn thời gian làm việc là chắc chắn rồi.


Hơn 20 giờ mỗi ngày, tôi nghĩ Elon Musk có thể tối ưu hóa thời gian làm việc của mình để đạt được năng suất cao.
Mặc dù vậy, anh ấy làm việc rất nhiều, và đó có lẽ là lý do tại sao anh ấy bị cho là có hành vi đáng ngờ vào một năm trước khi anh ấy hút cần sa trong một cuộc phỏng vấn vui vẻ.

Elon Musk smokes marijuana live on web show - BBC NewsĐiều này có thể được cho là do một loại kiệt sức mà người đó trở nên điên cuồng và làm mọi thứ để giảm bớt áp lực.

Đối với những người bình thường, nó không thực sự quan trọng. Nhưng đối với một doanh nhân đang điều hành các công ty như Tesla và SpaceX, chúng ta có thấy rõ sự phát triển và áp lực của ông đối với việc phát triển toàn bộ công ty gồm nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng Mặt Trời, dự trữ năng lượng, vệ tinh, vận chuyển trên mặt đất với tốc độ cao và đưa con người đặt chân tới nhiều hành tinh khác.

9 14
Ngọc Bích 05/11/2020 22:54

Một ngày ông Elon Musk làm rất nhiều việc khác nhau và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi với mọi người 

0 0
Thanh Thanh 05/11/2020 23:24

Nghe nói là ông này làm việc không biết mệt là gì, làm việc xuyên ngày xuyên đêm luôn á

0 0