Nguyễn Khánh Linh • 09-01-2020 16:04

Em béo quá, sắp lăn được rồi. Ai biết làm cách nào để em khóa mồm, thấy đồ ăn là tránh xa không ạ :)

1 câu trả lời
Linh Linh 01/08/2020 23:38

khâu mồm lại bạn ui haha

0 0