Video xem thêm: Cuối cùng netizen đã tìm ra một nhóm nhạc có đủ khả năng trở thành SNSD thứ hai của Kpop rồi!