Video xem thêm: "Cười rớt quai hàm" trước muôn kiểu "hờn dỗi" của boss sau khi bị sen đem ra làm vật thí nghiệm "tạo kiểu lông"