Video xem thêm: Taylor Swift và BTS đã nói gì với nhau tại hậu trường "Billboard Music Awards"?