traitimkhongtrongvang • 09-06-2020 23:47

Giấc mơ sáng suốt, hay còn gọi là lucid dream là gì vậy? Tại sao mà mình nên mơ thấy nó chứ không phải là mấy cái khác?

1 câu trả lời
idgaf 24/07/2020 21:36
cũng đã từng có một khoảng thời gian gặp phải giấc mơ như thế này. Lucid dream là khi bạn ở trong giấc mơ đó, bạn biết mình đang nằm mơ, nên được gọi là giấc mơ sáng suốt 

cũng đã từng có một khoảng thời gian gặp phải giấc mơ như thế này. Lucid dream là khi bạn ở trong giấc mơ đó, bạn biết mình đang nằm mơ, nên được gọi là giấc mơ sáng suốt

 

0 0