Khi bạn thích ca hát nhưng bố mẹ lại bắt đi lồng tiếng phim thì sẽ ra sao?

  • 03/06/2018 12:45

Chắc hẳn từ nhỏ đến lớn các thánh đã coi rất nhiều phim Trung Quốc nhưng đã có ai đươc xem 1 bộ phim có anh lồng tiếng hài hước như thế này.

 Các bạn cùng xem clip:

Một số hình ảnh:

Khi bạn thích ca hát nhưng bố mẹ lại bắt đi lồng tiếng phim thì sẽ ra sao?

#1

Khi bạn thích ca hát nhưng bố mẹ lại bắt đi lồng tiếng phim thì sẽ ra sao?

#2

Khi bạn thích ca hát nhưng bố mẹ lại bắt đi lồng tiếng phim thì sẽ ra sao?

#3

Khi bạn thích ca hát nhưng bố mẹ lại bắt đi lồng tiếng phim thì sẽ ra sao?

#4

Khi bạn thích ca hát nhưng bố mẹ lại bắt đi lồng tiếng phim thì sẽ ra sao?

#5

Bình luận