Cún bé nhỏ • 28-10-2020 11:24

Khi thuê phòng đã có hợp đồng, nhưng chuyển đi thì chủ trọ không chịu trả tiền cọc, em phải làm sao ạ?

7 câu trả lời
Huyền Trang 28/10/2020 11:33
Đừng lo bạn ơi, nếu đã có giấy tờ rõ ràng, mọi thứ cứ để pháp luật giải quyết. 4 năm sinh viên mình cũng đã từng trải qua nhiều câu chuyện đi trọ oái oăm lắm, nên mấy cái chiêu trò bắt nạt sinh viên của chủ trọ, nói không được thì cứ dùng pháp luật cho họ sợ.Bạn có thể tham khảo các điều khoản được luật quy định, rồi xử lý tình huống này nha.Luật có quy định: Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.Trong trường hợp trên, về nguyên tắc bạn đã tiến hành giao kết hợp đồng thuê nhà nên phía người cho thuê phải trả bạn tiền cọc ngay sau đó hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ tài sản.Sẽ tốt hơn ếnu bạn có người làm chứng hay bất cứ đoạn ghi âm hay chứng cứ gì để chứng minh cho việc đặt cọc để có thể yêu cầu đòi lại tiền cọc.

Đừng lo bạn ơi, nếu đã có giấy tờ rõ ràng, mọi thứ cứ để pháp luật giải quyết. 4 năm sinh viên mình cũng đã từng trải qua nhiều câu chuyện đi trọ oái oăm lắm, nên mấy cái chiêu trò bắt nạt sinh viên của chủ trọ, nói không được thì cứ dùng pháp luật cho họ sợ.

Nỗi khổ muôn đời khi sinh viên đi thuê nhà trọ

Bạn có thể tham khảo các điều khoản được luật quy định, rồi xử lý tình huống này nha.

Luật có quy định: Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trong trường hợp trên, về nguyên tắc bạn đã tiến hành giao kết hợp đồng thuê nhà nên phía người cho thuê phải trả bạn tiền cọc ngay sau đó hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ tài sản.

Sẽ tốt hơn ếnu bạn có người làm chứng hay bất cứ đoạn ghi âm hay chứng cứ gì để chứng minh cho việc đặt cọc để có thể yêu cầu đòi lại tiền cọc.

22 28
Sử Nam Chi 28/10/2020 13:54
Thông tin đến bạn, tại Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đặt cọc như sau: “Điều 328. Đặt cọc 1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. 2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”. Theo quy định nêu trên thì mục đích của việc đặt cọc là để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.  

Thông tin đến bạn, tại Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đặt cọc như sau:

 

“Điều 328. Đặt cọc

 

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

 

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”.

 

Theo quy định nêu trên thì mục đích của việc đặt cọc là để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. 

 

0 1
Nguyễn Hoàng 28/10/2020 16:22

Cứ đem lên phường là được bọn này thì phải biện pháp mạnh nó mới sợ và chịu trả tiền

 

0 1
Nguyễn Cường 28/10/2020 17:02

Cứ lôi lên phường thôi đơn giản 

 

0 1
Sushy 28/10/2020 22:21

Nói khéo trước với chủ nhà, không được nữa thì nhờ pháp luật căn thiệp

 

0 0
Thanh Sơn 28/10/2020 23:19
Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên, chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian tìm hiểu các quy định pháp luật để có thể tránh, giảm việc bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc lựa chọn cách thức khác để chấm dứt hợp đồng thuê nhà, bạn có thể liên hệ với các văn phòng luật để được tư vấn  

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên, chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian tìm hiểu các quy định pháp luật để có thể tránh, giảm việc bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc lựa chọn cách thức khác để chấm dứt hợp đồng thuê nhà, bạn có thể liên hệ với các văn phòng luật để được tư vấn 

 

0 0
Kiều Oanh 31/10/2020 22:30

Nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan nha chứ nhiều người chủ trọ thấy mình ở chỗ khác tới, bắt nạt mình đấy

0 0