Không nhịn được cười với cảnh chia tay mẹ khi ngày đầu tiên đi học của 'ông trời con'

  • 14/09/2018 09:09

Khi con bắt đầu đi học nỗi khổ của cha mẹ là cảnh khóc lóc mè nheo, dưới đây cũng không phải là một ngoại lệ khiến nhiều người không nhịn được cười. 

Không nhịn được cười với cảnh chia tay mẹ khi ngày đầu tiên đi học của 'ông trời con'

Chào mẹ con đi học mà nước mắt đầm đìa, không nỡ đi vào trường.

Chào mẹ con đi học mà nước mắt đầm đìa, không nỡ đi vào trường.


Ở nhà thì chẳng sợ gì nhưng một khi thấy cũng trường thì không thể nào không khóc .
Ở nhà thì chẳng sợ gì nhưng một khi thấy cũng trường thì không thể nào không khóc .

 

 

Bình luận