Không thể nhịn cười với những dáng ngủ 'bạ đâu ngủ đấy' của các bé

  • 11/09/2018 20:38

Nếu ngủ là một môn học thì các con của bạn chính là chuyên gia. Có những dáng ngủ không thể nào tưởng tượng được nếu bạn không tận mắt chứng kiến.Lên luôn anh em ơi.


Lên luôn anh em ơi.

Chỉ cần cuộn tròn như một chú tôm là có thể ngủ.
Chỉ cần cuộn tròn như một chú tôm là có thể ngủ.

Không thể nhịn cười với những dáng ngủ 'bạ đâu ngủ đấy' của các bé

Các bé có thể ngủ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào với tốc độ nhanh không gì có thể cản được .

Bình luận