Là đàn ông nên biết cách chia tiền khi đi ăn để "vẹn cả đôi đường" này

  • 20/11/2017 01:48

Dù rằng không có một quy tắc chính thức nào nói về việc chi trả các hóa đơn ăn uống, tuy nhiên để thể hiện là con người văn minh và biết cách cư xử thì bạn nên biết những điều này.

Ngoại trừ các bữa ăn kinh doanh, không có quy tắc rập khuôn nào để chia các hóa đơn. Trong kinh doanh, người mời phải trả tiền. Còn trong các tình huống khác, có những nguyên tắc nhất định để một người không cảm thấy bị lợi dụng, ngược lại, họ sẽ thấy mình chu đáo nếu phải trả tiền cho bữa ăn.


Gặp bạn bè: Của ai người đó trả hoặc ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền, không phân biệt giới tính.
Gặp bạn bè: Của ai người đó trả hoặc ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền, không phân biệt giới tính.


Hẹn hò hai đôi: Phân chia giữa các đôi hoặc luân phiên trả lần sau đó.
Hẹn hò hai đôi: Phân chia giữa các đôi hoặc luân phiên trả lần sau đó.


Ăn uống với người yêu: Nam giới có thể trả nhưng nên luân phiên nhau lần này lần khác.
Ăn uống với người yêu: Nam giới có thể trả nhưng nên luân phiên nhau lần này lần khác.


Gặp gỡ đối tác kinh doanh: Bên mời luôn là người trả. Các doanh nghiệp nên trả khi đối phương là khách hàng.
Gặp gỡ đối tác kinh doanh: Bên mời luôn là người trả. Các doanh nghiệp nên trả khi đối phương là khách hàng.


Ăn tối với người quen: Chia đều hoặc thay phiên nhau trả.
Ăn tối với người quen: Chia đều hoặc thay phiên nhau trả.


Tiệc sinh nhật: Nếu bạn tổ chức sinh nhật của mình, những người khác không có trách nhiệm phải trả cho bữa này.
Tiệc sinh nhật: Nếu bạn tổ chức sinh nhật của mình, những người khác không có trách nhiệm phải trả cho bữa này.


Ăn tối với đồng nghiệp: Mỗi người tự trả phần mình.
Ăn tối với đồng nghiệp: Mỗi người tự trả phần mình.


Bữa ăn với gia đình: Người lớn thường phải trả tiền nếu con chưa trưởng thành. Với các anh chị em trong gia đình, nên mời bố mẹ bằng việc chia đều hóa đơn hoặc thay phiên nhau lần này lần khác.
Bữa ăn với gia đình: Người lớn thường phải trả tiền nếu con chưa trưởng thành. Với các anh chị em trong gia đình, nên mời bố mẹ bằng việc chia đều hóa đơn hoặc thay phiên nhau lần này lần khác.


Ăn tối với thông gia: Tùy trường hợp để xử lí, bên nào mời bên đó sẽ trả hoặc trong trường hợp ra mắt phụ huynh thì người trẻ có thể mời.
Ăn tối với thông gia: Tùy trường hợp để xử lí, bên nào mời bên đó sẽ trả hoặc trong trường hợp ra mắt phụ huynh thì người trẻ có thể mời.

 

Bình luận