Ti Ti • 01-07-2020 21:34

Làm nghề gì để kiếm nhiều tiền hả mọi người ơi?

1 câu trả lời
Hoa la la 01/07/2020 22:28
Bạn nào yêu thích sự mạo hiểm, khám phá thì đi làm phi hành gia liền điiii :)))) Ta nói "việc nhẹ lương cao".Lương của phi hành gia ở Mỹ là cao nhất, lại không cần phải ngày nào cũng đi làm, lương một tháng sương sương nửa tỷ. Ngoài ra họ còn nhận thêm được tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ không gian là khoảng 722 triệu đồng. Đồng thời sẽ được hưởng một môi trường cuộc sống phúc lợi xã hội và các cơ chế hỗ trợ cho các thành viên gia đình một cách ưu việt nhất.Ở Nga số lượng phi hành gia nhiều hơn một chút. Tiền lương hàng tháng của phi hành gia ở Nga là khoảng 56 triệu VND/tháng. Nếu họ lên trạm vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ không gian thì sẽ được nhận thêm tiền trợ cấp là khoảng 58 triệu VND.Ở Trung Quốc tiền lương hàng tháng của phi hành gia là khoảng 50 triệu VND. Mỗi lần làm nhiệm vụ không gian sẽ được thưởng thêm 100-130 triệu VND. Mỗi năm tổng tiền lương có thể lên đến khoảng 2 tỷ VNDYêu cầu đơn giản: chỉ với 3 năm kinh nghiệm chuyên môn hoặc 1.000 giờ lái máy bay phản lực, lại được "du hành vũ trụ", không khéo lại được gặp Thor ở đâu đó trong không gian sướng nhớ :))) 

Bạn nào yêu thích sự mạo hiểm, khám phá thì đi làm phi hành gia liền điiii :)))) Ta nói "việc nhẹ lương cao".

Lương của phi hành gia ở Mỹ là cao nhất, lại không cần phải ngày nào cũng đi làm, lương một tháng sương sương nửa tỷ. Ngoài ra họ còn nhận thêm được tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ không gian là khoảng 722 triệu đồng. Đồng thời sẽ được hưởng một môi trường cuộc sống phúc lợi xã hội và các cơ chế hỗ trợ cho các thành viên gia đình một cách ưu việt nhất.

Xem ảnh các phi hành gia "tự sướng" từ không gian

Ở Nga số lượng phi hành gia nhiều hơn một chút. Tiền lương hàng tháng của phi hành gia ở Nga là khoảng 56 triệu VND/tháng. Nếu họ lên trạm vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ không gian thì sẽ được nhận thêm tiền trợ cấp là khoảng 58 triệu VND.

Ở Trung Quốc tiền lương hàng tháng của phi hành gia là khoảng 50 triệu VND. Mỗi lần làm nhiệm vụ không gian sẽ được thưởng thêm 100-130 triệu VND. Mỗi năm tổng tiền lương có thể lên đến khoảng 2 tỷ VND

Yêu cầu đơn giản: chỉ với 3 năm kinh nghiệm chuyên môn hoặc 1.000 giờ lái máy bay phản lực, lại được "du hành vũ trụ", không khéo lại được gặp Thor ở đâu đó trong không gian sướng nhớ :))) 

0 63